Boekgegevens
Titel: Raad van bestuur: een twintigtal voorbeelden uit de Heilige Schrift, ter navolging of waarschuwing aan de jeugd voorgesteld. Een leesboek voor school en huis
Deel: 3e stukje
Auteur: Velden, C. van der
Uitgave: Kampen: G. Ph. Zalsman, 1874
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8895
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202969
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Raad van bestuur: een twintigtal voorbeelden uit de Heilige Schrift, ter navolging of waarschuwing aan de jeugd voorgesteld. Een leesboek voor school en huis
Vorige scan Volgende scanScanned page
68
taaarbcr opgctiragcn / ccn troutac gcïpcr ter bij^
anöigc macgtcn / ccn groot bijanii ban öc bi^ci^
pelen ban 3[c5n?. jSict lang na ticjc niljccgtc^
ni^ncming/ tacliicgt in ben boïgenben nacïjt/
bjorbt bejc ftoftbcbjaarber met ontvetting cn ccn
ontrocrb gemoeb taatVfter/ tertaijnjü ^jncoogen
opent in bc gebangeni^. J?an fcljriu Oberbiel^
bigb/ trcïit Ijij een staaarb uit be ftijebc/ met
Öet boel .vrijsetbcn Ijct ïebcn te benemen. lir»clfte
rebencn beftaan er boor bejen bjangopigen toc^
ftanb? ï)ier Ijcbbcn toonceïenplaat?/bicbolbcr^
bajing cn bjonbcrlijft sijn/ geljcel ecnig in Ijet
leben ban bescnontroerbenmen^dj/geljcel eenig
in be gcfcticbeni| ber ïicrft. '©ie ttaec befdjuu
bigbe en gcgcefeïbc mannen/ gehangen om be^
geloofd tail / 5t)n biijmocbig bcn Iterlicr ingetre^
ben. geboelen bïgbfdjap en brcbc/ en baarbij
be taaarbe ban Sfe.iu?' bJoorb: „galig jijt gij/
300 men n berbolgt om nhjn^ naam^tail." t?ic
ilcrlicr taorbt Ijnn een tempel/ ccn (!5ob^/
ccne plaat^ ban lofgangen cn banfilicbcren. ï|ct
tjeiligc blab bericïjt on^/ bat 31) omtrent ben
mibbcrnacöt bibbcn en èobe lofsangen 3ingen.
©it ongebione/ ongcljoorbe/ onbcrftlaarbarc
boor be oberige gcbangenen/ boet allen ban ber^
taonbering öooren naar bic (temmen uit ï|ct Ijart
gcblocib / [temmen bc^ Ijeil? cn be^ geloof^, ^ij
be3e liefclijHe Rebben ooft nog bcrfcl^riftftclyftc
tooncelen plaat^: cene groote aarbbcbing/ bic
be foubamcuten ban bcn fterfter bcbjccgt/ bolgt;
be beuren ber gebangenié fpringcn open/ bc
boeien ber gebangcuen fpringcn lö^. ©italle^i^
oor3aaft ban nog grootcr ontroering cn bjcl in