Boekgegevens
Titel: Raad van bestuur: een twintigtal voorbeelden uit de Heilige Schrift, ter navolging of waarschuwing aan de jeugd voorgesteld. Een leesboek voor school en huis
Deel: 3e stukje
Auteur: Velden, C. van der
Uitgave: Kampen: G. Ph. Zalsman, 1874
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8895
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202969
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Raad van bestuur: een twintigtal voorbeelden uit de Heilige Schrift, ter navolging of waarschuwing aan de jeugd voorgesteld. Een leesboek voor school en huis
Vorige scan Volgende scanScanned page
67
jprngic cn 6aïatic naar (Croa^. J^ict onfiEftniö
in iJEjc gcfcpiciJcni^/ Ijcrinncrt gij ii jEftcr tacï tjct
mctfttaaaröig nacïjtgcsicjjt cn ücn naabftrcct ban
tiicnlBacciïanifcljcn man: „ïtom olicr cngcïu an|!"
Zm tacrb nnsc apa^tcl geroepen om in tjct tacrclbs
ijcct €uropa ijcri scgcn üe^ cUangcïinm^tEfircn^
gen. (J5etjacir5aam op tiien gob&chjïien tncnft/
ücrïaat Ijij met jijnc todjtgenooten i^roa^ cn
tncïtra te Beapoïi^ cn taarna te ^iïippi. J)3ic
iacct nu niet iiij ïjet Ijoorcn ban bicn naam öcr
linlonic/ taat Ijceriijftc Ijcrinneringcn üaaraan ber=
üonticn 3!jn. ^c ^Ijyatieifdjc purpcrbcrfioopitcr
ïubia rijst boor uta'e aanbadjt / en gij ücnftt aan
Ijarc ücHcering en ijc frtjoonc/ ootmoelJigc üctui^
ging: „Sïntiicn gij ïjebt gcoorijcclb / tiat ift ben
ïjccrc gctrouta ben/ 500 ftomt in m^n jjiii^ cn
blijft cr." ^aar gcfcljicbbc nog meer. ^c bicn^t^
maagö met ben bjaarjcggenben geest ftomt n
refter in bc gcbacljtc; taant bat taa^ oorsaali cn
gaf aanïcibing tot bc gefctjiebcni^/ taaarop Ijet
opfcïirift bC3er ïe^ taij^t. ^auiu^ cn .Jiiïa^ taor-
ben na bc uitbrijbing ban bicn boojen gec^t boor
bc oberften bcr ftab gebradjt met be befdjulbi«
ging: „'©e.ic menfdjcn beroeren onsc ftab / baar
3<j Sobcn 3ijn. berftonbigen scben/ bic on^
niet geoorïoofb ^ijn aantcnemen/ nodjtcbocn/
aï^oo toij ïtomcincn sijn." €>m bc^Jjeiligcn eban==
gelief taiï ïijbcn bese bieni^trinetljtcn fniaab cn
bcrboïging en martelingen. ]|unnc filecbcren taor<
ben afgefdjcuriJ / 50 taorbcn gcgce^elb cn baarna
in ben binncnftcn ïterfter getaorpen/ om cr in
pijnlijfie Ijoubing en tael berseftcrb ftreng betaaarb
tc taorbcn. ^cjc bctaafting taorbt ben ftoftbc-
3*