Boekgegevens
Titel: Raad van bestuur: een twintigtal voorbeelden uit de Heilige Schrift, ter navolging of waarschuwing aan de jeugd voorgesteld. Een leesboek voor school en huis
Deel: 3e stukje
Auteur: Velden, C. van der
Uitgave: Kampen: G. Ph. Zalsman, 1874
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8895
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202969
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Raad van bestuur: een twintigtal voorbeelden uit de Heilige Schrift, ter navolging of waarschuwing aan de jeugd voorgesteld. Een leesboek voor school en huis
Vorige scan Volgende scanScanned page
64
krachten reeds gewijd had aan den dienst des Heeren.
Ook in het Nieuwe Testament vindt men een voorbeeld
van vroege godsvreeze, en wel in den jeugdigen chris-
ten Timotheus, die ook ondervond, dat de godzaligheid
een groot gewin is met vergenoeging, en tot alle dingen
nut, hebbende de belofte des tegenwoórdigen en toeko-
menden levens. Wij lezen van hem, dat hij van kinds-
been de Heilige Schriften geweten heeft, die wijs kun-
nen maken tot zaligheid. Zijn vader was een Griek,
maar zijne moeder eene geloovige Joodsche vrouw. Timo-
theus genoot al vroegtijdig onderwijs uit de H. Schrift,
en wel uit den mond zijner grootmoedei;' en moeder.
Gelukkige Timotheus! dat u de weg ten hemel gewezen
is door haar, die u zóó liefhad, dat zij alle zorg be-
steedde voor het behoud uwer ziel; maar ook hoe ge-
lukkig en verblijdend voor uwe moeder en grootmoeder,
dat gij die liefdevolle lesse^ en vermaningen u ten nutte
maaktet, en gehoorzaam aan beide, hare levensvreugde
vermeerderdet. Dat moederlijk woord vond ingang iü het
jeugdige hart, en dat moederlijk onderwijs droeg de heer-
lijkste vruchten, en werd heerlijk bekroond. De Heere
zegende die pogingen tot blijdschap van zijue lieve be-
trekkingen, aan wie de taak der opvoeding was toebe-
trouwd. Zoo gingen de eerste levensjaren van dit kind
aangenaam en nuttig voorbij, en werd hij toegerust met
de vreeze des Heeren, het beginsel van alle wijsheid, om