Boekgegevens
Titel: Raad van bestuur: een twintigtal voorbeelden uit de Heilige Schrift, ter navolging of waarschuwing aan de jeugd voorgesteld. Een leesboek voor school en huis
Deel: 3e stukje
Auteur: Velden, C. van der
Uitgave: Kampen: G. Ph. Zalsman, 1874
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8895
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202969
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Raad van bestuur: een twintigtal voorbeelden uit de Heilige Schrift, ter navolging of waarschuwing aan de jeugd voorgesteld. Een leesboek voor school en huis
Vorige scan Volgende scanScanned page
63
18. DE JEUGDIGE CHRISTEN.
Eeno der beste raadgevingen, die de wijze koning Sa-
lomo aan de jeugd geeft, is wel deze: »Gedenk aan uwen
Schepper in de dagen uwer jongelingschap." Gelukkig,
die den raad van Salomo heeft opgevolgd en ter harte
genomen; want er is voor den öiensch geen grooter voor-
recht dan God te vreezen in zijne jeugd. Vroege godsvracht
is een groote schat, die voor het geheele leven winst af-
werpt en ons waarlijk nuttig maakt voor maatschappij
en kerk. Dit bewaart ons voor grove zonden en voor
velerlei verleiding, waaraan de jongeling bloot staat,
want de Heere is een trouwe Leidsman en Herder. Die
God vreest ondervindt krachtige hulp en ondersteuning
in zijn wegen, want de Heere zorgt en waakt voor hem.
De jongeling, die in God een toevlucht heeft onder alle
omstandigheden, mag vertrouwen, dat hem niets zal
ontbreken en dat zijn God met hem zijn zal en alles zal doen
medewerken ten goede. Het ontbreekt in de H. Schrift
niet aan voorbeelden, die de jeugd krachtig opwekken,
om vroeg den weg ten leven te kiezen. Het is een
liefelijk woord dat wij van Obadja, den hofmeester van
koning Achab lezen: »Ik nu vreeze den Heere van mijne
jonkheid af." Deze had in zijne jeugd de goede keuze
gedaan, die hem nimmer zal berouwd hebben. Neen,
niemand heeft ooit berouw gehad, die zijne jeugdige