Boekgegevens
Titel: Raad van bestuur: een twintigtal voorbeelden uit de Heilige Schrift, ter navolging of waarschuwing aan de jeugd voorgesteld. Een leesboek voor school en huis
Deel: 3e stukje
Auteur: Velden, C. van der
Uitgave: Kampen: G. Ph. Zalsman, 1874
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8895
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202969
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Raad van bestuur: een twintigtal voorbeelden uit de Heilige Schrift, ter navolging of waarschuwing aan de jeugd voorgesteld. Een leesboek voor school en huis
Vorige scan Volgende scanScanned page
62
zult hlind zijn^ en de zon niet zien voor eenen tijd^\ zoo
hlinlct de taal van den apostel, mogelijk loel voor het laatst.
En nauwelijks zijn ze gehoord, of die tijdelijke bezoeking
, ■ treft hem. Donkerheid en duisternis viel op hem. Daar
staat hij voor Paulus en den Stadhouder, de ongelukkige
blinde! Nu kan hij nadenken, evenals vroeger de apostel
te Damaskus. Maar of hem dit alles ten zegen is geworden,
weten wij niet; de geschiedenis, hoe treurig voor Elymas
en verblijdend voor Paulus ook, verzwijgt ons zulk eene ^
gewenschte vrucht. De Stadhouder, die hier getuige was
van dit tooneel, is verslagen over de leer des Heeren ^ en
gelooft. Voor dezen had^dit voorval eene gezegende uit"
werking; zijne ziel is gered, en de evangelieboden zien in
hem eene heerlijke vrucht op hun arbeid, die hen verder
blijmoedig doet reizen en werken. Wij verlaten dezen too-
venaar met den wensch, dat hij later ook van zijne geeS'
telijke blindheid moge genezen zijn^ •
3Iaak mij oprecht, o Heiland ! door inv kracht;
Dat ik bedrog en valschlieid moge haten ,
Uw naam ter eer het zondepad veriaten:
Dan wordt door mij met lust uw wet betracht.
Wijze: Ps. 116,