Boekgegevens
Titel: Raad van bestuur: een twintigtal voorbeelden uit de Heilige Schrift, ter navolging of waarschuwing aan de jeugd voorgesteld. Een leesboek voor school en huis
Deel: 3e stukje
Auteur: Velden, C. van der
Uitgave: Kampen: G. Ph. Zalsman, 1874
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8895
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202969
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Raad van bestuur: een twintigtal voorbeelden uit de Heilige Schrift, ter navolging of waarschuwing aan de jeugd voorgesteld. Een leesboek voor school en huis
Vorige scan Volgende scanScanned page
60
Deze twee vrienden van Jezus hebben zich aan deze heilige
Zaak geheel overgegeven, al is het pad dat zij bewandelen
moeten, steil en moeielijk, al zijn de bezwaren, waarmede
zij te worstelen hebben, groot en minder bemoedigend. Als
Zaaiers van het goede zaad arbeiden zij onder Joden en
Heidenen met ijver en gebed, en geven de uitkomst in 's
Heilands handen. Ondervinden zij verdrukking, tegen-
werking, vijandschap en kruis; moeten zij veel lijden om
den naam en de zaak des Heeren, toch gaan, zij manmoedig
voorwaarts. Wij treffen hen op deze eerste zendingsreis
voor het grootste gedeelte in Klein-Azië, als hun arbeidsveld,
aan. Eer zij echter daarhenen gaan, zijn zij op het eiland
Cyprus aangeland, en hebben daar Salamis en Pafos
bezocht. In de eerste dezer plaatsen is Paulus met zijn
medereiziger bezig met de verkondiging van Gods Woord,
en wel onder de Joden in de synagogen. Of deze predi-
king gezegende vruchten heeft gedragen is ons niet bekend,
maar te Pafos is de heerlijke vrucht niet achtergebleven.
Onze beide vrienden werden daar door den Stadhouder'
Sergius Paulus geroepen, om het evangelie te brengen.
Lukas, de reisgenoot van den apostel, bericht ons, dat deze
aanzienlijke en verstandige man het Woord Gods zeer zocht
te hooren. Die tijding was voor Paulus eene aangename, die
uitnoodiging dubbel welkom. Doch hier ondervindjt het
evangelie vijandschap. Wat de prediker niet verwacht had,
heeft hier plaats. Hij ontmoet hier bij den Stadhouder