Boekgegevens
Titel: Raad van bestuur: een twintigtal voorbeelden uit de Heilige Schrift, ter navolging of waarschuwing aan de jeugd voorgesteld. Een leesboek voor school en huis
Deel: 3e stukje
Auteur: Velden, C. van der
Uitgave: Kampen: G. Ph. Zalsman, 1874
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8895
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202969
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Raad van bestuur: een twintigtal voorbeelden uit de Heilige Schrift, ter navolging of waarschuwing aan de jeugd voorgesteld. Een leesboek voor school en huis
Vorige scan Volgende scanScanned page
58
volle beproevingen met denzelfden onverdroten ijver
volhoudt en niet mismoedig wordt, mag wel een
gverig dienstknecht heeten. Ja, onze groote Paulus
was ijverig met een heiligen ijver Gods; hem mag
onder de getrouwe dienaren van Jezus eene eerste
plaats worden toegekend: hij schittert in die rei der
getrouwen als eene groote ster, verlicht door de Zon der
gerechtigheid. En eenmaal zal hij gewis als getrouwe
zaaier van het goede woord uit den mond zijns
Zenders vernemen: »Gij, goede en getrouwe dienst-
knecht ! ga in in de vreugde uws Heeren!" Wel waren
hem groote gaven en uitnemende talenten geschon-
ken, doch hij heeft die besteed in'het grootsche werk
zijns Heeren. Ook u, kinderen! heeft God gaven ge-
geven, om daarmede nuttig te zijn voor anderen;
Hij wil, dat ook gij die krachten en talenten tot
zijne eer zult gebruiken en in zijn dienst. Eens
moet ook gij rekenschap geven van wat u werd toe-
vertrouwd , en zult gij dan ook die woorden hooren:
»Gij, goede en getrouwe dienstknecht! ga in in de
vreugde uws Heeren!"? Dat zult'gg, als ge met
Paulus voor Jezus .geleefd en gearbeid hebt.
(^e^ my- '^êeef, <zoo t,n macA/,