Boekgegevens
Titel: Raad van bestuur: een twintigtal voorbeelden uit de Heilige Schrift, ter navolging of waarschuwing aan de jeugd voorgesteld. Een leesboek voor school en huis
Deel: 3e stukje
Auteur: Velden, C. van der
Uitgave: Kampen: G. Ph. Zalsman, 1874
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8895
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202969
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Raad van bestuur: een twintigtal voorbeelden uit de Heilige Schrift, ter navolging of waarschuwing aan de jeugd voorgesteld. Een leesboek voor school en huis
Vorige scan Volgende scanScanned page
57
en bewonderenswaardig mag zijne werkzaamheid ge-
noemd worden, als wij letten op tegenstand en be-
zwaren , waarmede hij moest kampen. Het is waar,
de Heere ondersteunde hem krachtig, zijne genade
was hem genoeg, en zijne kracht werd in zwaklieid
door hem volbracht. In een zijner uitnemendste
brieven legt hij getuigenis af van zijne afwisselende
en ontmoedigende ondervindingen; een getuigenis,
dat ons een heerlijk bewijs van zijn grooten ijver
is, waarmede hij volhardde tot het einde. Hij schrijft
aan zgne gemeente te Corinthe: »Van de Joden
heb ik veertig slagen min één, vijfmaal ontvangen.
Driemaal ben ik met roeden gegeeseld geweest, eens
ben ik gesteenigd, driemaal heb ik schipbreuk ge-
leden, een ganschen nacht en dag heb ik in de
diepte doorgebracht. In het reizen menigmaal in
gevaren van rivieren, in gevaren van moordenaars,
in gevaren van mijn geslacht, in gevaren van de
heidenen, in gevaren in de stad, in gevaren in de
woestijn, in gevaren op de zee, in gevaren onder
de valsche broeders; in arbeid en moeite, in waken
menigmaal, in honger en dorst, in vasten menig-
maal, in koude en naaktheid. Zonder de dingen,
die van buiten zijn, overvalt mg dagelijks de zorg
van al de gemeenten." Wie onder zulke omstandig-
heden en te midden van zoovele en velerlei smart-