Boekgegevens
Titel: Raad van bestuur: een twintigtal voorbeelden uit de Heilige Schrift, ter navolging of waarschuwing aan de jeugd voorgesteld. Een leesboek voor school en huis
Deel: 3e stukje
Auteur: Velden, C. van der
Uitgave: Kampen: G. Ph. Zalsman, 1874
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8895
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202969
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Raad van bestuur: een twintigtal voorbeelden uit de Heilige Schrift, ter navolging of waarschuwing aan de jeugd voorgesteld. Een leesboek voor school en huis
Vorige scan Volgende scanScanned page
56
was waarheid, waarvan wij geheel overtuigd worden,
als we zijne levensgeschiedenis als apostel der Hei-
denen nagaan. Deuken wy slechts aan zyne zen-
dingsreizen en werkzaamheden in verschillende deelen
van Klein-Azië en ook iu Europa, waar hy de eer-
ste Evangelieprediker was. Met yver en onvermoeid
reist hij naar de plaatsen, waar het evangelie nog
onbekend was. Hy geeft zich volkomen aan die zaak
over. Met volhardenden yver gaat hy voort op
dezen moeitevollen weg, trots alle gevaren, er aan
verbonden, trots alle mishandelingen, die hij moet
ondervinden, trots teleurstellingen, die hem treffen.
Niets verhindert hem in zijn geloofsy ver; al vergoodt
of verguist men hem, hij werkt vol yver voort om
zielen te winnen voor het koninkryk zijns Heeren.
Allerlei opofferingen getroost hij zich; hij zingt en
juicht zelfs, waar men hem in de gevangenis werpt,
omdat hij weet, dat deze verdrukkingen hem over-
komen als dienstknecht van Jezus, om wiens wil
hy met een onderworpen en blymoedig hart smaad-
heid en verguizing lydt. Niets is hem te veel om
de zaak des evangelies uit te breiden of te bevorde-
ren: rust en leven heeft hy daarvoor veil, zoodat
hy later schryven kon: »Ik draag de lidteekenen
van den Heere Jezus in myn lichaam." Onverzwakt
in zijn yver predikt onze kruisgezant maar voort.