Boekgegevens
Titel: Raad van bestuur: een twintigtal voorbeelden uit de Heilige Schrift, ter navolging of waarschuwing aan de jeugd voorgesteld. Een leesboek voor school en huis
Deel: 3e stukje
Auteur: Velden, C. van der
Uitgave: Kampen: G. Ph. Zalsman, 1874
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8895
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202969
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Raad van bestuur: een twintigtal voorbeelden uit de Heilige Schrift, ter navolging of waarschuwing aan de jeugd voorgesteld. Een leesboek voor school en huis
Vorige scan Volgende scanScanned page
55
16. DE IJVERIGE KRUISGEZANT.
Bg het lezen van dit onderwerp zal de persoon
van Paulus wel het voorwerp zijn , waaraan gg denkt.
Wie toch was onder de Apostelen zoo gverig als hij ?
Ja een kruisgezant was hg, wiens leven geheel ge-
wijd was aan de zaak van Jezus , wiens ziel geheel
vervuld was. met liefde tot zijn Zender en liefde tot
zondaren. Deze getrouwe gezant of dienaar des
Heeren roemde slechts in het kruis van Christus;
dat was na zijne hekeering het doel van zijn leven,
zijne grootste vreugde. Zoo gverig hij in 't vervol-
gen der Christenen zich betoonde vóór die groote
verandering in zijn hart, zoo ijverig diende hij na
die gewichtige omkeering nu ook met alle krachten
zijnen Meester, die hem in zijn wijngaard riep om
te arbeiden aan het heil van zondaren onder Jood
en Heiden. Was die eerste ijver als vijand een
ijver zonder verstand, in lateren tijd, nadat zgne
oogen geopend waren , besteedde hij ziels- en lichaams-
krachten alleen ter eere van dien Jezus, wien hij
in zijne discipelen vervolgd had. Het is voorwaar
geene grootspraak in Paulus als hg eenmaal ge-
tuigde: »Ik heb meer dan zij allen gearbeid." Het