Boekgegevens
Titel: Raad van bestuur: een twintigtal voorbeelden uit de Heilige Schrift, ter navolging of waarschuwing aan de jeugd voorgesteld. Een leesboek voor school en huis
Deel: 3e stukje
Auteur: Velden, C. van der
Uitgave: Kampen: G. Ph. Zalsman, 1874
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8895
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202969
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Raad van bestuur: een twintigtal voorbeelden uit de Heilige Schrift, ter navolging of waarschuwing aan de jeugd voorgesteld. Een leesboek voor school en huis
Vorige scan Volgende scanScanned page
54
uelius, die inmiddels zijne betrekkingen en beste vrienden genoodigd
heeft. Met eerbied cn hoogachting wordt hij ontvangen. De hoofdman
snelt hem te gemoet, valt aan zijne voeten, en aanbidt hem. Petrus
geen afgodische eer begeerende, richt hem op, en zegt: «Sta op, ik beu
ook zelf een mensch." Nu treedt de apostel binnen, met vrijmoedig-
heid belijdende, dat God hem getoond had geen mensch onrein te
noemen. Zoo is Petrus in het midden van heidenen. Op de vraag:
/,Oni wat reden hebt gij mij ontboden?" verhaalt Cornelius wat voor
vier dagen geschied was, en eindigt met de heerlijke woorden: »Wij
zijn dan allen hier tegenwoordig voor God, om te hooren 'al hetgeen
u van God bevolen is." Petrus begint nu voor deze begeerige bid-
dende hoorders den Clu'istus te prediken, wijzende op den vrede, dien
Hij schenkt; op het werk, dat Hij verricht had; ook Jezus' lijden,
sterven en opstanding, en het toekomstig gericht zijn de onderwerpen,
die hij daar bespreekt, met zulk eene gezegende uitkomst, dat de
Heilige Geest kwam op allen die hem hoorden en die dan ook
gedoopt werden. Zoo gaf God dan ook den heidenen de bekeering
ten leven 1
Sclioiilc itiiu? liovo IXocx-I
Als <li<Mi vi'OïiwMi Iteiilon
XJavoii iiii:.iiix tox' ooi*
Ooit «lilt tt'iiiiKtöfoiiot,
Ooit :äoo'ix lioilx-ijlt lot;
Wil nooit >'iiix mij «elif^icleii.
, ' Wijze: Ps. 81.