Boekgegevens
Titel: Raad van bestuur: een twintigtal voorbeelden uit de Heilige Schrift, ter navolging of waarschuwing aan de jeugd voorgesteld. Een leesboek voor school en huis
Deel: 3e stukje
Auteur: Velden, C. van der
Uitgave: Kampen: G. Ph. Zalsman, 1874
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8895
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202969
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Raad van bestuur: een twintigtal voorbeelden uit de Heilige Schrift, ter navolging of waarschuwing aan de jeugd voorgesteld. Een leesboek voor school en huis
Vorige scan Volgende scanScanned page
50
T)it getuigt zijn& terugreize, waar hij op ongebaande, woeste
wegen henentreht op zijn koninklijken wagen, en daar in
eene profetenrol, den Bijbel, aandachtig leest en het gélezene-
bepeinst. Hij heeft Jeruzalem gezien, heeft in den tempel
aangebeden, en het Woord des Heeren medegenomen naar
zijn vaderland. Hij gevoelt wellicht, dat het een lamp
voor zijn voet, een licht op zijn pad, een schat voor zijn
hart is; dat woord is eene bron van kennis en vertroosting
voor hem. Hij leest met een begeerig hart in die heilige
rolle op de reize, en schaamt zich zijn vorstelijk gezelschap
niet. Hij leest in de profetie van Jezaja, het 53e hoofd-
stuk, en wel de aandoenlijke voorzegging van den Heiland
als het Lam Goc{s. Terrvijl hij daarmede bezig is, be-
schikt de Heere hem een wegwijzer en onderwijzer: het is
de diaken Filippus, tot tvien de Geest zeide'. -»Ga toe,
en voeg u bij dezen wagen," nadat vooraf reeds een engel
des Heeren hem het bevel had gebracht: »Sta op, en ga
heen tegen het zuiden, op 'den iveg, die van Jeruzalem aj-
daalt naar Gaza. Filippus vraagt: »Verstaat gij ook
wat gij leest?" En de rijke kamerling antwoordt zeer na-
tuurlijk: -»Hoe zou ik toch kunnen, zoo mij niet iemand
onderricht ?" En nu wordt Filippus gebeden bij hem plaats
te nemen. Ik geloof, dat gij den verderen loop der ge-
sprekken tusschen deze twee door God saamgevoegden weet.
Filippus verkondigt hem Jezus in zijne groote zondaars-
liefde en rijke genade. Het hart van den Moorman, anders