Boekgegevens
Titel: Raad van bestuur: een twintigtal voorbeelden uit de Heilige Schrift, ter navolging of waarschuwing aan de jeugd voorgesteld. Een leesboek voor school en huis
Deel: 3e stukje
Auteur: Velden, C. van der
Uitgave: Kampen: G. Ph. Zalsman, 1874
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8895
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202969
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Raad van bestuur: een twintigtal voorbeelden uit de Heilige Schrift, ter navolging of waarschuwing aan de jeugd voorgesteld. Een leesboek voor school en huis
Vorige scan Volgende scanScanned page
49
van WW volk Israël niet zal zijn, maar \it verren lande
om uws naams ivil komen zal en bidden in dit huis; hoor
Gij in den hemel, de vaste plaats meer woning, en doe
naar alles, tvaarom die vreemde tot U roepen zal." De
Moorsehe kamerling, het onderwerp onzer les, is een dui-
delijk en krachtig getuige der verhooring dier bede.
Deze kamerling of schatbewaardê- — wij zouden zeggen
minister van financiën of over de geldzaken — is ook een
vreemdeling: hij komt uit het land der Mooren, Afrika, uit
Ethiopië, Nubiè, om te Jeruzalem Jehova aan te bidden,
dien hij heeft leeren kennen in zijn vaderland. De stad,
het huis en de vrienden des Heeren trekken hem aan.
Niettegenstaande groote bezwaren, die op'zijn weg liggen
om tot het koninkrijk der hemelen in te gaan, vangt hij
de reize aan, en zien ivij hem biddende in Jeruzalem's
tempelgebouw dien God zoeken en voor Hem knielen. Hij
heeft niet opgezien tegen den verren afstand, 150 mijlen
lag .Jeruzalem van zijn vaderland verwijderd; hij denkt
niet, om terug te blijven, aan zijne afkomst als zwarte na-
komeling van dien gevloekten zoon van Cham; ook zijne
aanzienlijke betrekking, die hij bekleedt, zijne macht, die
hij uitoefent, zijne schatten, die hij bezit, kunnen hem niet
beletten om naar de stad des grooten Konings te reizen
en daar in 's Konings paleis neer te knielen met het volk
van Jehova. Hij stelt belang in de zaken, die het noodza-
kelijkste zijn, hij zoekt met ernst de dingen, die boven zijn.