Boekgegevens
Titel: Raad van bestuur: een twintigtal voorbeelden uit de Heilige Schrift, ter navolging of waarschuwing aan de jeugd voorgesteld. Een leesboek voor school en huis
Deel: 3e stukje
Auteur: Velden, C. van der
Uitgave: Kampen: G. Ph. Zalsman, 1874
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8895
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202969
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Raad van bestuur: een twintigtal voorbeelden uit de Heilige Schrift, ter navolging of waarschuwing aan de jeugd voorgesteld. Een leesboek voor school en huis
Vorige scan Volgende scanScanned page
48
fantis, wertl spoedig daarna in het hart gegrepen en van
een wi-eed vervolger een waar discipel van Jezus. Na
dit gehed voor zijne vijanden ontsliep deze inj? vol des
geloofs en des Heiligen Geestes. Zoo ging hij de eeuwige
heerlijkheid in, en ontving na het lijden eens martelaars
de kroon des eeuwigen levens. Na een kortstondig lijden
volgde voor Stefanus een ecuwig verblijden!
Moog' ik, o lloilaml! U belijden,
U trouw ziju met liet ganselie hart;
(Jeef kracht tc uiiddeii van het strijden.
Geloof in 't midden van dc smart;
Want strijd en smart is vaak verbonden
Aan 't dienen, volgen van IT, Heer!
Versterk ons door uw kruis en wonden
In 't lijden, uwen naam ter eer!
Wijze: Ps. 118.
14. DE MOORSCHE KAMERLING.
Heerlijk en treffend is het gebed van den wijzen koning
Salomo, uitgesproken bij de inwijding van den tempel. In
die uitstorting des harten voor God komt eine bede voor j
die wij ook in de dagen des Nieuwen Testaments vervuld
en verhoord vinden. Daar lezen wij het aandoenlijk
plechtige verzoek: i»Zelfs ooh aangaande den vreemden, die