Boekgegevens
Titel: Raad van bestuur: een twintigtal voorbeelden uit de Heilige Schrift, ter navolging of waarschuwing aan de jeugd voorgesteld. Een leesboek voor school en huis
Deel: 3e stukje
Auteur: Velden, C. van der
Uitgave: Kampen: G. Ph. Zalsman, 1874
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8895
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202969
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Raad van bestuur: een twintigtal voorbeelden uit de Heilige Schrift, ter navolging of waarschuwing aan de jeugd voorgesteld. Een leesboek voor school en huis
Vorige scan Volgende scanScanned page
"Voor-1> X- i « li t.
Met dit derde stukje besluiten wij Tliaad en Bestuur.'^
In het eerste stelden wij 20 mannen uit het Oude Testament
ter navolging of waarschuwing voor, in het tweede werden
20 vrouwen uit Oud- en Nieuio Testament beschouwd, ter-
icijl in dit stuhje 20 mannen uit het Nieuwe Testament
als onderwerpen ter behandeling zijn gekozen. Gelijlc in
de vorige stukjes, hebben wij ook nu weder achter iedere
les eenige dichtregelen gevoegd op min of meer bekende
wijzen der psalmen. Zij de beoordeeling van dip gedeelte
even bemoedigend als die van de eerste twee stukjes. Gods
zegen ruste op deze raadgevingen en besturingen, en leide
het tot kennis van zonde en genade, van ellende en verlos-
sing: de Heilige Geest bemerke menig kinderhart door dit
eenvoudig middel tot geloof in den Heiland. Dubbel zou
dan de moeite beloond worden, en met vele Christelijke On-
derwijzers en Ouders zou de Schrijver zich hartelijk ver-'
blijden.
Rotterdam 1873. C. van der Velden Jz.