Boekgegevens
Titel: Raad van bestuur: een twintigtal voorbeelden uit de Heilige Schrift, ter navolging of waarschuwing aan de jeugd voorgesteld. Een leesboek voor school en huis
Deel: 3e stukje
Auteur: Velden, C. van der
Uitgave: Kampen: G. Ph. Zalsman, 1874
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8895
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202969
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Raad van bestuur: een twintigtal voorbeelden uit de Heilige Schrift, ter navolging of waarschuwing aan de jeugd voorgesteld. Een leesboek voor school en huis
Vorige scan Volgende scanScanned page
• 45
13. DE GESTEENIGDE GELOOFSHELD.
Drie jaren na het eerste Christelijke Pinksterfeest
werden in de gemeente te Jeruzalem zeven mannen
verkozen, om met de apostelen de belangen dier gemeente
te behartigen. Dit werd gedaan, ten einde de zware
taak der discipelen te verlichten, en was noodzakelijk
geworden wegens den toenemenden bloei der gemeente.
Zij werden diakenen of armverzorgers genoemd, omdat
hun werk voornamelijk bestond, om in de uitwendige
behoeften te voorzien. Men verkoos daartoe mannen, die
goede getuigenis hadden, vol des Heiligen Geestes waren
en die de noodigo wijsheid bezaten, om in moeielijke
zaken te kunnen handelen en beslissen naar recht en
billijkheid. Onder de zeven mannen, die door de apos-
len werden aangesteld en beki-achtigd, behoort ook Ste-
fanus, van wien wij lezen, dat hij vol des geloofsendes
Heiligen Geestes was. Daarvan heeft hij ook een krach-
tig bewijs gegeven in den korten tijd zijner bediening,
en heeft het door zijn bloed bezegeld. Door teekenen en
wonderen, die hij deed, bevestigt hij zijn geloof. Zijne
vrijmoedigheid en wijsheid, waarmede hij getuigde van
zijn Heiland, verwekten bij de vijanden des Heeren bit-
terheid en hevigen tegenstand. Al spoedig belasteren zij
dezen getrouwen dienstknecht, zoodat zij hem grijpen en
voor den Eaad brengen. Valschelijk beschuldigt men hem,