Boekgegevens
Titel: Raad van bestuur: een twintigtal voorbeelden uit de Heilige Schrift, ter navolging of waarschuwing aan de jeugd voorgesteld. Een leesboek voor school en huis
Deel: 3e stukje
Auteur: Velden, C. van der
Uitgave: Kampen: G. Ph. Zalsman, 1874
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8895
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202969
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Raad van bestuur: een twintigtal voorbeelden uit de Heilige Schrift, ter navolging of waarschuwing aan de jeugd voorgesteld. Een leesboek voor school en huis
Vorige scan Volgende scanScanned page
44
wier getuigenis hg niet geloofde? Thomas antwoordt:
»Myn Heere en niyn God!" Door deze heerlgke
ontboezeming en geloovige belydenis stort hy zyne
ziel voor Jezus uit, die hem verstaat. Hoe krach-
tig spreekt nu zijn geloof tegenover het stoute on-
geloof, dat hem bezield had. Geen der discipelen
had zoo gesproken, zoo geloofd, zoo beleden! Tho-
mas gelooft en aanbidt; hy gevoelt zich zalig in die
ure bij zijn Heiland, by zijn God, aan wien hij
zich op nieuw en vaster verbindt. Op die geloovi-
ge betuiging volgt nu de eenige zaligspreking, die
wij hooren uit den mond des verheerlijkten Heilands:
»Omdat gy mij gezien hebt, Thomas! zoo hebt gij
geloofd; zalig zijn zij, die niet zullen gezien heb-
ben , en nochtans zullen geloofd hebben." Gewis,
dat was een gedenkwaardige avondstond voor Tho-
mas, dien hij met blijdschap en dankzegging menig-
maal heeft herdacht!
Leer mij ook Heer! in U geloovm,
En U belijden als mijn God;
Och! schenk mij ook dat heilgenot,
Verleen mij toch die gunst van boven!
Wijze: Ps. 141.