Boekgegevens
Titel: Raad van bestuur: een twintigtal voorbeelden uit de Heilige Schrift, ter navolging of waarschuwing aan de jeugd voorgesteld. Een leesboek voor school en huis
Deel: 3e stukje
Auteur: Velden, C. van der
Uitgave: Kampen: G. Ph. Zalsman, 1874
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8895
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202969
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Raad van bestuur: een twintigtal voorbeelden uit de Heilige Schrift, ter navolging of waarschuwing aan de jeugd voorgesteld. Een leesboek voor school en huis
Vorige scan Volgende scanScanned page
43
schaap op, en zal het op den rechten weg brengen,
Gelgk op den vorigen rustdag treedt de Heiland
verrassend in het midden der zijnen, en hooren zij
zijn liefelijken groet: »Vrede zij ulieden!" Vrede!
dat aangename woord ruischt ook in de ooren van
Thomas, en nog eenige oogenblikken, en zijn twij-
fel is weg, zgn ongeloof zal plaats inruimen voor
geloof, voor een krachtig geloof. Vrede dan ook
in zijne ziel, zoo geschokt en beroerd door het on-
geloof. Het is in deze avondverschijning hoofdza-
kelijk voor Thomas, dat Jezus zich openbaart. Na
dien vredegroet richt Hij onmiddellijk het woord tot
dezen discipel. Het is: »Brengt uwen vinger hier,
en zie mijne handen, en breng uwe hand, en steek
ze in mijne zijde; en wees niet ongeloovig, maar
geloovig," Ja, de Heiland wist wat Thomas had
gezegd, al was Hy toen lichamelijk daar niet te-
genwoordig geweest. Zyn alwetende blik leest in
de ziel van den jonger. En, hoe staat deze daar
nu voor den Verrezene ? Brengt hij den vinger ?
Voelt hy die handen? Steekt hy in die zijde? De
evangelist Johannes daar ook tegenwoordig, zwygt
daarover. Wij gelooven het niet. Staat hij be-
schaamd? Is hij geheel ter nedergeslagen ? Durft hij
zijne oogen niet opheffen voor Hem, die zoo hem
gedenkt en verrassend verblijdt, voor zijne broeders,