Boekgegevens
Titel: Raad van bestuur: een twintigtal voorbeelden uit de Heilige Schrift, ter navolging of waarschuwing aan de jeugd voorgesteld. Een leesboek voor school en huis
Deel: 3e stukje
Auteur: Velden, C. van der
Uitgave: Kampen: G. Ph. Zalsman, 1874
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8895
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202969
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Raad van bestuur: een twintigtal voorbeelden uit de Heilige Schrift, ter navolging of waarschuwing aan de jeugd voorgesteld. Een leesboek voor school en huis
Vorige scan Volgende scanScanned page
42
deren te gelooven? Of welke oorzaak is er toch,
waarom hij zijnen geliefden broeders het geloof ont-
zegt? Wij laten het antwoord in het midden. Acht
dagen doolt hij onder de verschillendste gewaarwor-
dingen omtrent zijn Heiland rond. Of hij zijne
mede-discipelen in dien tijd zijner ongeloovigheid
heeft bezocht, weten wij niet. Zonder hoop en
troost bewandelt hij zijn pad, en zijn Meester, die
den leerling ziet en kent in al zijne behoeften, kan
alleen dat neêrgebogen hart oprichten, en genezen
van zijn ongeloof. Is hij zonder troost, hij zal toch
wel in die omstandigheden niet zonder gebed ge-
weest zijn. Die bede om uitkomst, om zekerheid
en geloof, wordt na acht dagen eerst vervuld. Dan
is het Jezus' tijd om Thomas te verblijden. Sedert
de Heere is opgestaan zijn nu acht dagen verloopen.
Het is aan den avond van den tweeden rustdag des
Nieuwen Testameuts: de discipelen zijn met geslo-
ten deuren bijeen, en onze Thomas is bij hen, maar
hij alleen gelooft niet, dat zijn Heiland is verrezen,
en wat de andere discipelen ook zeggen om hem
te overtuigen, en hoe hij hunne blijdschap ook ver-
neemt , toch blijft hij ongeloovig. Neen, zij kunnen
zijn hart niet omzetten, niet overreden, dat zal in
deze stille plechtige avondure de opgestane Heiland
zelf doen. Hij, de goede Herder, zoekt zijn dvvalend