Boekgegevens
Titel: Raad van bestuur: een twintigtal voorbeelden uit de Heilige Schrift, ter navolging of waarschuwing aan de jeugd voorgesteld. Een leesboek voor school en huis
Deel: 3e stukje
Auteur: Velden, C. van der
Uitgave: Kampen: G. Ph. Zalsman, 1874
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8895
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202969
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Raad van bestuur: een twintigtal voorbeelden uit de Heilige Schrift, ter navolging of waarschuwing aan de jeugd voorgesteld. Een leesboek voor school en huis
Vorige scan Volgende scanScanned page
41
pelen niet tegenwoordig: het was Thomas. Wat de
oorzaak van zijne afwezigheid geweest is, meldt ons
de evangelist Johannes niet.
Buiten den kring zyner broeders zwerft hg wel-
licht eenzaam en treurig rond; zgn Heiland werd
gekruist, is gestorven en begraven, en met zyn
dood is voor hem alle hoop vervlogen, is voor hem
alles verloren. En al had zyn Meester zyne op-
standing voorzegd, Thomas gelooft niet aan dat
gehoorde woord. Ook al deelen zijne mede-discipe-
len hem de blyde tyding van 's Heilands opstanding
mede, die hem zeggen, dat zij Hem gezien hebben,
toch twyfelt hy, en spreekt sterk zyne ongeloovig-
heid uit: »Indien ik in zgne handen niet zie het
teeken der nagelen, en mijnen vinger steke in het
teeken der nagelen, en steke mijne hand in zgne
zyde, ik zal geenszins gelooven." Het getuigenis
zyner vrienden is voor hem niet voldoende, niet
krachtig genoeg om hem te overtuigen. Hij, de
ongeloovige geloovige wil zelf zien en tasten, en
dan pas gelooven, dat de Heiland is opgestaan.
Laten wy onzen Thomas niet veroordeelen, al keu-
ren wy het af, dat hy zulke vertrouwbare getuigen
niet gelooft. Is de zaak, de opstanding des Heeren,
hem te groot en te wonderlyk? Of is zyne droef-
heid en treurigheid zoo groot, dat zij hem verhin-