Boekgegevens
Titel: Raad van bestuur: een twintigtal voorbeelden uit de Heilige Schrift, ter navolging of waarschuwing aan de jeugd voorgesteld. Een leesboek voor school en huis
Deel: 3e stukje
Auteur: Velden, C. van der
Uitgave: Kampen: G. Ph. Zalsman, 1874
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8895
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202969
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Raad van bestuur: een twintigtal voorbeelden uit de Heilige Schrift, ter navolging of waarschuwing aan de jeugd voorgesteld. Een leesboek voor school en huis
Vorige scan Volgende scanScanned page
40
e/e/i c/c^ me/ c/e9t Aem.e// Ae/ £rieté
c/er écAct^nc/e /o/ c/e c/er Aeer^^Aeic// ■
Wil mij ook inv gcua ben ijzen,
O groote Zonditarsvrind!
Laat ook in mij die bede rijzen
Tct U, die kindren mint.
Oeli! wil in gunst aan mij gedenken,
Uw naam tot roem en prijs;
Wil mij de laagste plaats maar sehenkén
ïn 't hemelsch paradijs.
Wijze: Ps. 72.
12. DE GELOOVIGE TWIJFELAAR.
De Heiland was op den eersten dag der week
uit het graf verrezen. Dat gaf groote stof tot
vreugde voor wie Hem gezien hebben. Hij verscheen
na zyne glorieryke opstanding het eerst aan Maria
Magdalena, en op dienzelfden dag waren sommigen
zyner vriendinnen, , zijn apostel Petrus, de twee
wandelaars naar Emmaus en tien zyner discipelen
getuigen van de zekerheid zijner verryzenis. Bij de
vyfde verschijning, die in den avond van den eer-
sten opstandingsdag plaats had, was één der disci-