Boekgegevens
Titel: Raad van bestuur: een twintigtal voorbeelden uit de Heilige Schrift, ter navolging of waarschuwing aan de jeugd voorgesteld. Een leesboek voor school en huis
Deel: 3e stukje
Auteur: Velden, C. van der
Uitgave: Kampen: G. Ph. Zalsman, 1874
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8895
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202969
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Raad van bestuur: een twintigtal voorbeelden uit de Heilige Schrift, ter navolging of waarschuwing aan de jeugd voorgesteld. Een leesboek voor school en huis
Vorige scan Volgende scanScanned page
35
taïc aafi tegen ï|cm i^. ï)<j gelooft / erftent cn
fcljaamt jidj niet ccn bi^citicl tc tnc.icn ban i|cm/
ijic bcr berac^ting al^ prij^ gegcben i^. Bic
groote ^oobc ijcm o 50a bicrbaar/ en geen
offer i'^ nu boor Ijcm te groot/ geen fmaab of
(cfiantic tc bcel/ om öien ©eracljtc tc ceren
in 3ijncn booö. ï^ij brengt ccn Uo^tfiaar
niengfcl ban niyrrc cn aloi;/ omtrent Ijonöcrtr
yonijcn gctaicljt^/ cn 300 neemt Ijij met 3ijn
bricnb bat bierbare licïjaam bc^ ïjceren ban Ijct
ïirui^/ cn leggen 313 get famcn in bat nicutac
graf in 3[03cf'^ Ijof. 2.oo bebep^tigt ooft ^ico^
bemu^ Uiat 3lje3ïija ïjab boorfjjclb: „ïfij i^ ütj bc
rpen in 3üncn boob getaccist." a5n al^ flrafi^
bc ÏJcilaub i^ berrc3cn/ ijoc 3al ban ljunne
breugbc ober bit tacrfiberliefbe/ I:)em bctac3en/
nog bolboening gebcn aan ljun licfbcljart/ bat
300 taarm boor ben ir»errc3ene ftlopt. <0f 313
ben ïjeilanb ontmoet Ijebbcn na 3ijne ojfiftanbing
mclbt bc gefcljicbeniié on^ niet/ maar 3cfter
mogen Unj beronbcrftcilcn/ bat jij ooft ïjemgc-
3odjt cn gebonben/ cn 3icö inpig in ï}cm ber^
blijb Ijebbcn.
Looi- mij, O II«>il;i,iitl I XJ l>olij<T.oii,
En «Ivraaio monsoliciivi-oos lt>osti-ij<loii;
üoo Oy iny \ivi-oii vooi- iiw zrtisik.
Zy tliit iiiïjn fyroote lovoiistasilt.
Dut valscly> scliaaiïito -viiii mij Avijlc;
Maalt «1' in jjoloof en lictclo i'ijlt.
Wijze: Ps. 105.
3*