Boekgegevens
Titel: Raad van bestuur: een twintigtal voorbeelden uit de Heilige Schrift, ter navolging of waarschuwing aan de jeugd voorgesteld. Een leesboek voor school en huis
Deel: 3e stukje
Auteur: Velden, C. van der
Uitgave: Kampen: G. Ph. Zalsman, 1874
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8895
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202969
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Raad van bestuur: een twintigtal voorbeelden uit de Heilige Schrift, ter navolging of waarschuwing aan de jeugd voorgesteld. Een leesboek voor school en huis
Vorige scan Volgende scanScanned page
33
gcfprcft met bejen 4i5icoticmu^ ober be taeber^
gefioorte/ iuaarin be onlhmbe ban besen ïeer^
aar in be bingen ban öet ïtoninftrgÉE a5ob^ en
be saïigïjeib buibeïijït aan Ijet ïicljt iiomt. ^ocö
betitigbe ïjij/ te toeten/ bat een leeraar
taa^ ban «èob geïïomen/ en taee^ aï^ öetoij^
baarboor op be teeftcnen/ bie beeb/
taelfte niemanb naar jijne obertniging boen fton /
500 (!5ob niet met %em taa^. ïjet gobbeïiijft
onbertaij^/ bat ijö iiïi" SjCju^ ontbing; Ijet lie^
fcïiamenb taoorb/. bat Ijij ban i|em moe^t Ijooren/
ïjeeft getai^ boor ïjem gesEgenbe brudjten op^
geteberb. iPat gefpreft Ijeeft Ijem tot nabenften
en onber^oeli ooft ban jictjsclben nitgeïoixt cn
geicib. JlDij ïesen berber tact niet meer ban
nicutoe ontmoetingen of gcfpreïEficn met ben
^eere ban bc^cn oberfte/ maar tocö bicef
ï|ij bc saaft bc^ ïjeeren/ aï toa^ tjet niet 50a
openbaar/ boorftaah en bïeef ijö in ï}em ge-
ïooben. ftilte taa^ öy een getroitta brienb
bes i^ccren/ maar een brcc^adjtigc/ taien nog
bc gd'oo^brymoebigtjeib ontöraft om gctjed boor
ï}em uit te lionicn cn ï|em tebdyben, €ntocö
fton öy niet aïtyb staygen/ toaar be eer ban
Sicsu^ taerb aangcranb/ joobat bc oberften op
Seftcren tyb Ijcm bcracljtdyft tocbocgcn: „Sijt
gij ooft uit a5aïiïea? a^nbersocft en sic/ bat uit
O^alilca geen profeet opgeftaan i^." €n bij eene
anberc gdcgcnöcib toont M ooft in ben raab
ber ober)l:cn partij boor ï^cm tc fticjen/ taaar
gij niet üctaiïïigt in ïjunnc bcftuiten/ om Steju^
tc bcrboïgcn/ tc boobcn. J©ccn/ Jgicobcmu^