Boekgegevens
Titel: Raad van bestuur: een twintigtal voorbeelden uit de Heilige Schrift, ter navolging of waarschuwing aan de jeugd voorgesteld. Een leesboek voor school en huis
Deel: 3e stukje
Auteur: Velden, C. van der
Uitgave: Kampen: G. Ph. Zalsman, 1874
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8895
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202969
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Raad van bestuur: een twintigtal voorbeelden uit de Heilige Schrift, ter navolging of waarschuwing aan de jeugd voorgesteld. Een leesboek voor school en huis
Vorige scan Volgende scanScanned page
32
10. DE STOUTMOEDIGE NACHTDISCIPEL.
3|n ijc ttorigE rceü^ jEiiJcn tuij/ bat onijcr
ijc bricuiJEit cn baïjjclingcn ban 3Ic3it^ niet bcle
rpcn cn aansicnijjftcn taarcn. ï^ij/ öc ijcracïjtc
.ïBasarcner/ jag sictj gctaoanïijlf amringü baar
bcgcncn/ bic niet aarbfcljc gacbcrcn min ücbcclb
tBarcn. (^acïj treffen taij er tacï aan/ bic in
ï^em gcïaafbcn cn anbcr Ijct getal bcr cbcïcn
be^ boift^ ücljaarbcn. ^c Changcïi^t Slaljanne^
fclirijft: „Bacljtan^ gciaafben aali jclf^ beien
uit be aberften in ÏJci»; »war am bcr jfariseiin
tail bcïebcn jij ïjct niet/ opbat 3ij nit bc^pna^
gage niet sauben getaarycn taarben. "JJ^ant 55
Ijabben be ccr bcr mcnfcljen lief/ meer ban bc
cerc (!5ab^." ©reci^ baar mcnfcljen Ijicïb tjcn
bu^ terug/ am apcniijH sicg baar lïesu^ tc
bcrftïarcn cn jictj niet tc fcljamcn een ücïybcr
ban ÏIJcm tc 3gn. Saa lang 30 baar bc3cn af^
-gab/ bjant 3aa magen taij be menfcljenbree|
fijcl naemen/ nccrïnnelbcn/ üeraafbcu 3ij 3iclj
ban öccrïijifc baarrccljtcn en ücnabcelben 3ij
3iclj3elbcn/ taant 5Ö mijten baarhaar ben om<=
gang met 3iC3u^ en brebe baar ljun Ijart.
bcr bc3c nacljtbifcipelcn magen taij aali tciïcn
ben man / bic ört anbertaerp bc3cr Ic^ uitmaaïtt:
jSicabemu^/ ccn abcrftc bcr laben cn balgen^
3|C3U^'taaarben ccn ïecraar in Israël. ï^erljaal^
bclp taarbt in bc €bangcïii»n apgeteclienb/
toaar cr later fprafic ban Ijcm „bic aali 'js
nacljt^ tat SIcsu^ taa^ geliomcn." ^c ccrjtc
ontmoeting ban §cm met 3le3u^ Öab aali taer==
Rclijft in nacötclijlie uren plaat^. bic gele-
gcnöcib öab bc i^cilanb een allcröclangrgïtiet