Boekgegevens
Titel: Raad van bestuur: een twintigtal voorbeelden uit de Heilige Schrift, ter navolging of waarschuwing aan de jeugd voorgesteld. Een leesboek voor school en huis
Deel: 3e stukje
Auteur: Velden, C. van der
Uitgave: Kampen: G. Ph. Zalsman, 1874
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8895
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202969
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Raad van bestuur: een twintigtal voorbeelden uit de Heilige Schrift, ter navolging of waarschuwing aan de jeugd voorgesteld. Een leesboek voor school en huis
Vorige scan Volgende scanScanned page
27
hun midden als een broeder verkeeren, hoewel Jezus hem
kende , en zijne oogmerken doorzag. Listig wist hij zijne
bedoelingen voor hen te verbergen, tot de Heiland hem
het masker zou afrukken, en'de discipelen hem in. zijne
ware gedaante leerden kennen. Eeeds in het huis van
Maria, waar deze haren Heiland heeft gezalfd, als eene
voorbereiding tot zijne begrafenis, had Jezus zijn gedrag
aan het licht kunnen brengen. Hij deed dit echter daar
niet. Waar de onheilige Judas het liefdewerk van deze
vrienden scherp afkeurde, en de andere discipelen zijn
kwaad voorbeeld volgden, daar beantwoordt Hij die bij-
tende woorden met de vriendel^'ke waarschuwing: »Laat
af van haar." Zijne aanmerking over die liefdebetooning
-kwam niet voort uit bezorgdheid voor de armen, neen!
zijne hoofdzonde was geldgierigheid, en de Schrift noemt
hem een dief.
Spoedig zoude hij voor het oog zijner vrienden geheel
oj)enbaar worden, die hem dan ook zullen kennen als
een vijand van hun Meester. Gij kent zeker toch wel
de aanleiding tot die ontdekking? Het laatste lijden des
Heeren naderde. Vóór dien tijd heeft Hij nog een woord
van teoder afscheid te spreken in het midden der zijnen.
Bij dat afscheidsmaal, zoo gedenkwaardig en plechtig,
vinden wij Judas mede onder de broederen, doch dit zal
de laatste maal zijn. Hij wordt daar openbaar , Jezus
ontdekt hem als verrader. Hij is het onder de discipe-
len , die den Heiland in de handen der vijanden zal over-
leveren, die voor een hand vol geld Hem zal verraden.
Nu verlaat hij den kring, waar hij altijd als huichelaar
had verkeerd, om den weg tot het verraad in te slaan.
Hij spoedt zich in den naèht naar de verbitterde vijan«