Boekgegevens
Titel: Raad van bestuur: een twintigtal voorbeelden uit de Heilige Schrift, ter navolging of waarschuwing aan de jeugd voorgesteld. Een leesboek voor school en huis
Deel: 3e stukje
Auteur: Velden, C. van der
Uitgave: Kampen: G. Ph. Zalsman, 1874
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8895
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202969
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Raad van bestuur: een twintigtal voorbeelden uit de Heilige Schrift, ter navolging of waarschuwing aan de jeugd voorgesteld. Een leesboek voor school en huis
Vorige scan Volgende scanScanned page
26
gevonden, waar alle kruis voor eeuwig is vergelen^ en de
vreugde aanvangt, die nimmer eindigt.
Leer mg mgn kruis gewillig dragen ,
D volgen, Heiland! op mgn pain;
Wil mg in donk're, droeve dagen
Vertroostend bgstaan , sterken , scliragcn.
Doe mg in druk, met kruis belaan ,
Blgmoedig voorffaarts gaan !
Wijze: Ps. 43.
8. DE RAMPZALIGE VERSADER.
In het gebed, dat de Heiland zijnen jongeren in den
mond gelegd heeft, is eene bede: »Leid ons niet in ver-
zoeking, maar verlos ons van den booze;" eene bede,
wier noodzakelijkheid ons blijken zal in de levensgeschie-
denis van den verrader Jadas. Had hij gebeden naar den
wil zijns Meesters, zoo ware zijn lot niet zoó beklagens-
waardig en zoo treurig geweest; maar ach! hij had noch
schrik voor de zonde, noch lust tot het gebed. Hij ver-
onachtzaamde den raad en de wenken, die hem gedurig
zoo getrouw werden gegeven, zoodat hij al verder en
verder afdwaalde, en eindelijk in het verderf stortte.
Gelijk zijne medediscipelen was hij voortdurend in ge-
zelschap met Jezus, en was hij ook getuige van de me-
nigvuldige wonderen, door den Heiland verricht, hoorde
ook de woorden der zaligheid uit zijnen mond, ook de be-
straffingen en vermaningen, door "Hem gesproken tegen
de vijandelijke Parizeën.
Schoon bedekt voor de andere discipelen, bleef hij in