Boekgegevens
Titel: Raad van bestuur: een twintigtal voorbeelden uit de Heilige Schrift, ter navolging of waarschuwing aan de jeugd voorgesteld. Een leesboek voor school en huis
Deel: 3e stukje
Auteur: Velden, C. van der
Uitgave: Kampen: G. Ph. Zalsman, 1874
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8895
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202969
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Raad van bestuur: een twintigtal voorbeelden uit de Heilige Schrift, ter navolging of waarschuwing aan de jeugd voorgesteld. Een leesboek voor school en huis
Vorige scan Volgende scanScanned page
25
voet volgende, achter Hem naar den Kruisheuvel. De ge-
schiedenis zwijgt verder over dezen man. Wellicht is Si-
mon geheel vervuld met de gedachte over het aanstaande
smartelijk lijden, dat zijn Meester wacht. Diep nadenken-
de slaat hij het oog op den Man van smarte, dien hij op
dezen kruisiveg volgt. Wat zal er in zijn hart omgegaan
zijn gedurende dezen tocht! De vijanden hebben mogelijk
niet gezwegen, maar hunne vijandschap bij vernieuwing lucht
gegeven door nieuwen spot en smaadredenen. Aan de andere
zijde aanschomct zijn oog ook weenende vrouiven, die den
Heiland beklagen. Hij hoort bij deze gelegenheid de woor-
den van Jezus, die Hij richt tot de iveenenden: -»Gijdoch-
ters van Jeruzalem! weent niet over mij, maar weent over
uzelven, en over uwe kinderen." Vergetende eigen smart
en lijden, denkt Hij aan het lot van die beklagenstcaardi-
gen, en wil niet beklaagd worden. Hij voorspelt nog ban-
ge dagen, die over Jeruzalem zullen komen. Na deze roe-
rende toespraak is men genaderd aan den kruisberg. De
taak der liefde voor onzen vriend Simon van Cyrene is nu
ten einde, en of hij nog heeft vertoefd bij de kruisiging
zijns Heilands, weten wij niet. Mogelijk is hij onder ver-
schillende gewaanvordingen teruggekeerd naar zijne woning,
en zeker zal hij in zijn overig leven dit tooneel nimmer ver-
geten, maar met blijdschap herdacht hebben. Zijn levens-
tveg is geivis niet zonder kruis afgelegd, maar het kruis
zijns Heilands heeft hem de noodige kracht en vertroosting
geschonken. In dagen van strijd en smart zal het hem niet
ontbroken hebben aan bemoediging en ondersteuning; want
zijn Verlosser heeft voor hem dat kruis gedragen, dat lij-
den geleden, dien strijd volstreden. En in de ure des doods
zal deze gewillige kruisdrager een geopenden hemel hebben