Boekgegevens
Titel: Raad van bestuur: een twintigtal voorbeelden uit de Heilige Schrift, ter navolging of waarschuwing aan de jeugd voorgesteld. Een leesboek voor school en huis
Deel: 3e stukje
Auteur: Velden, C. van der
Uitgave: Kampen: G. Ph. Zalsman, 1874
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8895
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202969
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Raad van bestuur: een twintigtal voorbeelden uit de Heilige Schrift, ter navolging of waarschuwing aan de jeugd voorgesteld. Een leesboek voor school en huis
Vorige scan Volgende scanScanned page
24
zonde der wereld draagt; maar hoe weinig heerlijkheid ver-
toont Hij hier. Zonder gedaante o^ heerlijkheid gaat Hij
daar met zijn kruis voorwaarts, afgemat door zijn zieh-
en lichaamslijden. Hij forscht dit alles vrijwillig en gewil-
lig uit liefde voor zondaren, om hen te verlossen van een
eeuwig kruis, eene eeuwige foltering. Na al de geleden
smarten en mishandelingen zijner booze vijanden kon de
gedachte, dat Hij~op den weg naar de Hoofdschedelplaats
kon bezwijken onder den zwaren last, loel aanleiding geven,
dat men Jlem in dit lijden eenige verlichting schonk. De
tocht wordt moeielijker, hoe meer hij nadert hij de plaats
der kruisiging. Van de diepte des dals klimt de weg hoo-
ger, en valt de last te zwaarder. De hoofdman, van wien
wij later onder het kruis hooren: »Waarlijk, deze was
Gods Zoon" gebiedt zijnen dienaren iemand te zoeken,^om
voor Jezus het kruis naar Golgoiha te dragen. Is het me-
delijden of vrees, dat Hij zal bezwijken, waardoor deze
hoofdman tot dit besluit komt? Wij beslissen niet over de oor-
zaak zijner daad. Zal iemand die taak op zich nemen voor
den verachten en vernederden Nazarener ? vVordt er iemand
gevonden, die bereidvaardig dit werk der liefde op zich wil
nemen? Ja, daar is een kruisdrager, een eenvoudig man
van Cyrene, die daar voorbijging, van den akker komende:
deze Simon zal dit zware werk op zich nemen, en dien kruis-
balk achter Jezus ter bestemder plaatse brengen. Een der
Evargelisten meldt van dezen Simon, dat hij de vader is ge-
weest van Alexander en Rufus, die beide Christenleeraars
'zijn geiveest in de gemeente des Heeren. Uit deze vermel-
ding hebben wij hoop, dat onze gewillige kruisdrager een
vriend van Hem was, voqr wien hij het kruis droeg. Daar
gaat dan deze volgeling des Heeren zijn Heiland op den