Boekgegevens
Titel: Raad van bestuur: een twintigtal voorbeelden uit de Heilige Schrift, ter navolging of waarschuwing aan de jeugd voorgesteld. Een leesboek voor school en huis
Deel: 3e stukje
Auteur: Velden, C. van der
Uitgave: Kampen: G. Ph. Zalsman, 1874
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8895
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202969
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Raad van bestuur: een twintigtal voorbeelden uit de Heilige Schrift, ter navolging of waarschuwing aan de jeugd voorgesteld. Een leesboek voor school en huis
Vorige scan Volgende scanScanned page
23
Bewaar voor zwakheid mijn gemoed,
Blijv' ik voor mcnsclienvrces behoed,
O Heer! Dat ili het recht bemin,
En neem voor IT mijn Iiiirt steeds in.
Wijze: Avondzang.
7. DE GEWILLIGE KRUISDRAGER.
In de geschiedenis van 's Heilands lijden komen verschil-
lende personen voor, wier daden wij moeten veroordeelen;
maar ook anderen, die ons aantrekken en ons liefde af-
dwingen. Wij noemen hunne namen niet, en evenmin staan
wij stil bij hetgeen zij goeds of kwaads gedaan hebben.
Slechts bij een weinig opgemerkt persoon vértoeven loij eeni-
ge oogenblikken: het is Simon van Cyrene. Jezus is dan
eindelijk veroordeeld tot den smartelijken kruisdood; zijn
doodvonnis is uitgesproken. De vijanden juichen met deze
overwinning. De Joden hadden pas den Romeinschen
landvoogd Pilatus de bloedkreet toegeroepen: -»Zijn bloed
kome over ons en over onze kinderen."
En nu volgt de uitleiding. De veroordeelde Heiland ver-
laat de rechtsplaats om den tocht -naar de strafplaats Gol-
gotha aan te vangen. Eene groote menigte vergezelt Hem
derwaarts, en onder dat groot aantal verbitterde vijanden,
die hun heilloos doel spoedig zullen bereikt hebben, zullen
ook nog wel eenige vrienden van den lijdenden Zalig-
maker zich bevinden. Waarschijnlijk 's morgens 8 ure vangt
de reis aan, die door een dal gaat, gelegen tusschen de
gerechts- en de gerichtsplaats. Daar treedt de Heiland
henen, de Man van smarte, beladen met den zwaren kruis-
balk, het hout der schande. Hij is het lam Gods, dat de