Boekgegevens
Titel: Raad van bestuur: een twintigtal voorbeelden uit de Heilige Schrift, ter navolging of waarschuwing aan de jeugd voorgesteld. Een leesboek voor school en huis
Deel: 3e stukje
Auteur: Velden, C. van der
Uitgave: Kampen: G. Ph. Zalsman, 1874
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8895
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202969
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Raad van bestuur: een twintigtal voorbeelden uit de Heilige Schrift, ter navolging of waarschuwing aan de jeugd voorgesteld. Een leesboek voor school en huis
Vorige scan Volgende scanScanned page
22
Hem! Kruis Hem!" Eu wat hy ook poogt, niets
kan het volk tot andere inzichten brengen. Ver-
ontwaardigd over dien heftigen uitroep, voegt hy in
toorn hen toe: »Neemt gy Hem en kruisigt Hem!—
Dan heeft hij zijn geweten bevrijd, en is hij althans
de , schuldige uitvoerder van het doodvonnis niet,
denkt hy. Pilatus ! gij vergist u! Uwe zwakheid,
uwe vree7;e Igdt schipbreuk, en als de beschuldigers
u verzekeren, dat gij des keizers vriend uiet zgt,
wanneer gij dezen Koning der Joden loslaat, dan
bezwijkt gij voor, de overmacht, en offert gy den
Onschuldige daarvoor op. Pilatus! al wilt gg uw ge-
weten tot zwijgen brengen door uwe handen te was-
schen voor de schare, en door de verklaring: »Ik ben
onschuldig aan het bloed dezes Rechtvaardigen, gij-
lieden moogt toezien," gij hebt uwe handen bezoe-
deld aan den Messiasmoord; uwe menschenv^ees en
zwakheid hebben u ten val gebracht. Gij hebt het
recht verkracht, en als rechter u ontwyfelbaar hoogst
schuldig gemaakt. De bloedkreet hebt gij gehoord:
»Zijn bloed kome over ons en over onze kinderen,"
en al hebt gij de vervulling van dien vreeselgken
wensch niet gezien, de vrucht uwer zondige zwak-
heid is niet achtergebleven. Pilatus gaf Jezus
over om gekruisigd te worden. Als deze stadhou-
der later afgezet, en hem zoo zijne rechterlijke
waardigheid ontnomen wordt; als hij naar Vienne
verbannen wordt en daar zijn leven door zelfmoord
eindigt, denken wij met schrik en ontzetting aan
dezen ongehikkigen landvoogd, die eenmaal zal ver-
schijnen voor dienzelfden Heiland, maar dan zijn
Rechter, die over hem een eeuwig vonnis zal vellen.