Boekgegevens
Titel: Raad van bestuur: een twintigtal voorbeelden uit de Heilige Schrift, ter navolging of waarschuwing aan de jeugd voorgesteld. Een leesboek voor school en huis
Deel: 3e stukje
Auteur: Velden, C. van der
Uitgave: Kampen: G. Ph. Zalsman, 1874
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8895
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202969
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Raad van bestuur: een twintigtal voorbeelden uit de Heilige Schrift, ter navolging of waarschuwing aan de jeugd voorgesteld. Een leesboek voor school en huis
Vorige scan Volgende scanScanned page
19
waarbij hij deze gesteldheid zijns gemoeds liet blijken. Het is immers
op het feest zijner geboorte, vol luister en zingenot gevierd. Nog
zien wij die groote aanzienlijke schaar in de feestzaal, welke zich
vermaakt, en aan al wat de ziel vermoordt en het lichaam verderft ver-
gaapt. Wij vergeten het niet, hoe de dartele danseres, de dochter
der goddelooze Herodias, daar de zinnen streelt en de harten inneemt
door hare ijdele kunst. Wij hooren het nog hoe de viervorst, ver-
inikt door den dans van Salome, met een onheiligen eed zweert en
belooft te geven wat deze jeugdige verleidster zal vragen. Zij, raad-
plegende met hare snoode moeder, — dien naam geheel onwaard —
verzoekt het hoofd van Johannes in een schotel. Herodes is bedroefd;
hij siddert op dit verzoek, is te zwak om te weigeren, en door val-
sehe schaamte en vrees voor zijne disch- en feestgenooten bezield, geeft
hij gehoor, en tot de afschuwelijkste misdaad geeft hij bevel. Hij
zendt heen: de scherprechter treedt in den kerker, cn het hoofd van
den man Gods wordt in die feestzaal op e^n schotel gebracht, en zoo
der dochter gegeven, die het hare moeder afstaat. Wel, verachtelijke
viervorst, die zich door zulk een gnnveldaad bezoedelde! Dat is de
vracht der zonde, maar die zonde zal de Heilige en Rechtvaardige
niet ongewroken laten. Als Herodes in het jaar 39 na Chr. wordt
afgezet ^en met Herodias verbannen, wie weet, wat bange dagen en
nachten zij samen in ballingschap hebben doorleefd. Dat bloed zal
vaak gesproken hebben, en zonder rust, zonder vrede, met een bit-
ter knagend geweten, is hun ellendig leven rampzalig geëindigd.
^ëee^/mj^ f^oor' c/e c^n^e ^iAen^,
my^^ Aa^yé e^t dra^cA^estße ven.,
t'oor nt^ a/^é, ct^Mé
Wijze: Ps, 143.
2*