Boekgegevens
Titel: Raad van bestuur: een twintigtal voorbeelden uit de Heilige Schrift, ter navolging of waarschuwing aan de jeugd voorgesteld. Een leesboek voor school en huis
Deel: 3e stukje
Auteur: Velden, C. van der
Uitgave: Kampen: G. Ph. Zalsman, 1874
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8895
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202969
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Raad van bestuur: een twintigtal voorbeelden uit de Heilige Schrift, ter navolging of waarschuwing aan de jeugd voorgesteld. Een leesboek voor school en huis
Vorige scan Volgende scanScanned page
17
nicxitn tn ftracgtig öetuij^^ Sgncr ücliccring cn
oprcdjtgcib; üit ttnt ïjccrïpc tirudjt tian öe
ïiefhc/ öïE ïiy nu tot öcn ï^eiïanb oymöaart.
a5cïuftfti0c gacöcu^! üic 300 anücrtaacöt öoor
tm öc50Efi ban taortit ücrccrö! Mn jgt
g<j ccr^t tot üc ru^tc gcïioincn/ öic 0ij brucl^^
tdoo^ Èuitm gc^adjtljclit; nu 3ijt gij CEr|t
rp EU ftunt gij u Ijartcigït met öien rijfiüam
ücrühj&En. Wtl modjt tic ïjcüantf tot gcm jcg^
gen: „^cjcn örnje ïjcöcn ^aïigljeiti gcfcgieb/
nabcniaaï ooft best een soon ban SCbralïam
3(fa/ eben aï^ SCfiraïjam ^aü ïji) 3ijn geloof boor
3tjn taerften getoonb: taa^ tot 3ijn öart
ingeftonten/ en nu geer^djte baar öïijbfdjap en
brebe. ^at fie3oeft 3ijn^ i^eiïanb^ öïeef i^em
onbergeteïgft^
Zalig: zij, <lie Jeziis zoelteii
Voor Ixim ileel en lioog-st g-enot;
Moelit Hu mij oolc eens toezoelten.
En «Toen <ieelen in <la.t lot:
Zïiliè?' toclx, -wie Jezns lieeft,
Zalig* <lie ~voox- Jezns leeft I
TFy^e.' Fs. 146.
5. DE VERACHTELIJKE VIERVORST.
De verachtelijke Viervorst, die over Galilea en Perea regeerde, en
dieu wij bedoelen, is Herodes Antipas. De naam Herodes is niet aan-
trekkelijk voor den vriend des Heeren, Men verwarre dezen niet met
Herodes den Groote, de vader van onzen Viervorst. Herodes de Groote
was die kindermoordenaar, wiens uiteinde verschrikkelijk is geweest.
Vader en zoon hebben zich groote vijanden betoond van Jezus en zijne
vrienden j en door hunnen goddeloozen wandel hebben beiden zich ver-
2