Boekgegevens
Titel: Raad van bestuur: een twintigtal voorbeelden uit de Heilige Schrift, ter navolging of waarschuwing aan de jeugd voorgesteld. Een leesboek voor school en huis
Deel: 3e stukje
Auteur: Velden, C. van der
Uitgave: Kampen: G. Ph. Zalsman, 1874
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8895
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202969
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Raad van bestuur: een twintigtal voorbeelden uit de Heilige Schrift, ter navolging of waarschuwing aan de jeugd voorgesteld. Een leesboek voor school en huis
Vorige scan Volgende scanScanned page
16
tß jißiu ^aclj/ f|oe fiaii Ijij tit/ eciie groate
fcljarc liErtjiniJcrt tjcm/ tc mccc/ öaar ïjij filEin
bau pcrfoan €n tocö Uerlaugt M tiejege^
Icgcnljßii) nißt iJ0aröij tc latcn gaan; am sijii
boci tc ficrciftcn/ ioojfit ijij Uaorutt cn öcfttimt
ccn taiïticn bijgcïtaom/ ten cinöc 300 ten ï^ciïaniï
te mogen aanfcöoutucn. ©aar naöcrt ban bc
ïjcilanb/ naar tuien öö i"ct nicuta^gicrigc ïiïifi^
ftcn bcrlangcnb uitsiet. ©c groote J^rienb ban
^onbaren jict optaaart^/ en gacljen^ aanftarcnbe
roept ï^ij tjem toe: „%acïjeu^! ïjaa^t u en liom
af: taant itt moet tjeben in nta ijuil^ijn."
bic in öct Ijart be^ sonbaar^ tce^t en be ber^
borgcnfte begeerten taect/ ftcnbe bcjen tollenaar
tael/ en taiibc ooft Ijem rebben en jijnc gec^te=
ïijiic bcljoeften berbuiïcn. goobra Sfcstt^ ö^m
toegefyroïien Ijccft/ berïaat Ijü Plaat^ jjaa^=
tig/ en ontbangt Ijij ï^cm met öiijbfctjajj in
3ijne taoning. JiEogen bc bijanben bc^ ï^ecrcn
al Jeggen: „l^ij i^ tot een jonbigen man inge-
gaan/" en taa^ Ijet in jijn ö'itt niet opgcliomen/
om uit te noobigen/ Ijet i^ boor l)em
eene groote berra^fing / bic toonbe/ïjoe boorfto»
mcnb en ncbcröuigenb be licfbe i^/ taaarmebc
bc ï^eilanb ijem opjocfit. Jl^aar SIcsu^ rocyt/
blijft bC3C 5onbaar niet terug/ ombat ijij fcgulb
ïjccft en geboelt. Äet breugbe/ een betoij^
ban 3tjn geloof / neemt gij Sleju^ bij 3icï( om te
herbergen/ om boor ïfem 3ijn ïjatt tc opcuba^
ren en een blijft sijncr ïiefbc tc geben. ïfoort/
]^oc ÖD 3Ö«ß fcöuïb beïijbt: „^ie/ be Ijelft ban
mijne goebercn/ ï^ccrc! geef ifi ben armen; cn
inbien ift icmanb iet^ boor bebrog. ontbrccmb
Öeb / bat geef ift bierbubbcï tacber." ©it ecu