Boekgegevens
Titel: Raad van bestuur: een twintigtal voorbeelden uit de Heilige Schrift, ter navolging of waarschuwing aan de jeugd voorgesteld. Een leesboek voor school en huis
Deel: 3e stukje
Auteur: Velden, C. van der
Uitgave: Kampen: G. Ph. Zalsman, 1874
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8895
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202969
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Raad van bestuur: een twintigtal voorbeelden uit de Heilige Schrift, ter navolging of waarschuwing aan de jeugd voorgesteld. Een leesboek voor school en huis
Vorige scan Volgende scanScanned page
15
boor jjocbtiacn&c aan 300 bdc tiui^cnbcn: te
lucïba&cn/ öoor ^Icmüctuescn/öctnonijcrcnboor
ïjcm iTcri'icljt/ öc tuooröcn boor ï^cm gcfyro^
ïfcn/ tnarcn Imor niciiigccn ten 3C£tcii/ f» öocn
on^ uitroepen: Jff5ooit Ijcrft icmanb 300 gcfyto-
ïïcn/ 300 ijcljanbdb/ 50a gcsrgcnb aï^ Sfcsn^.
3)3aar ïjij ooft bcrfdjrcn/ baar 335 nicn cni
ftraaï 3gncr ïiccrïijfiljcib/ baar gcliodbc nicn
3ynE 3Èinbaargïiefbc/ gocbijcib un ontfcrminit.
%ct löïcdi ten buibdijliftE / bat ï^ij odionicn lua^
oni 3aïiii tc maften/ bat berïorcn Ina^. ^löenig-
maat 3o"djt ï^ij Ijet lierïorene/ get lieracïjte/ en
ftaft ï^ü 3ijne rebbenbe Ijanb ter ödjonbeni^ toe.
^00 taerb Ijet Uioorb in boïïen nabruft berbulb/
boor ben cnjieï a^alirid tot .ïl^aria ijefyroften:
„^C3e 3al groot 3ijn." O^p 3yne ïaatfte rei?
naar ^ernsaiem fètjitterbe 3iiHe grootïjeib en
liefbe jegen^ 3onbaren oy eene treffenbe tuij3E.
aSelJDlgb boor eene groote frtjare/ bic ï^eni fteebg
omringbe/ gaat JFjij boor bepaïmftab/ Sferidjo/
taaar be ontmoeting pïaat^ Ijab/ bie toij n Mb
ten mebebeden. 'St'aartoe maften inij ftenni? met
een oijerfte ber tollenaren/ een bermogenb cn
rgft man/ g^adjcu^. l^oetoel ïjij rgft i^/ M
niet geïnftftig en mi^t Ijij ürebe boor 3ijn ijart.
gïjn rijftbom/ boor een groot beeï boor üebrog
cn onccriijftljcib berfiregen/ geeft öem gccnc
rn^t/ maar ïteslnaart ijem bedeer. ïJ^at ïjij
5acöt/ binbt ijij niet. "^aar Ijoort ïjij op een^
maaï/ bat bie taonberboenbe profeet uit
Hlasaretö/ in 3yne naftyijcib ig. ï|ceft ijy bed
ban ï|em geïjoorb/ gij geeft l|em nooit aan^
fcïjoubib. ISieuta^gierigïieib bryft öcm ijenen/
om 3;e3n^/ bie ïang^ bien tacg boorftygaat/