Boekgegevens
Titel: Raad van bestuur: een twintigtal voorbeelden uit de Heilige Schrift, ter navolging of waarschuwing aan de jeugd voorgesteld. Een leesboek voor school en huis
Deel: 3e stukje
Auteur: Velden, C. van der
Uitgave: Kampen: G. Ph. Zalsman, 1874
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8895
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202969
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Raad van bestuur: een twintigtal voorbeelden uit de Heilige Schrift, ter navolging of waarschuwing aan de jeugd voorgesteld. Een leesboek voor school en huis
Vorige scan Volgende scanScanned page
14
wordt deze rijke dwaas als iedere gierigaard bniten het
koninkrgk der hemelen gesloten. Jezns had eene andere
spijze, een ander v;erk, waarop Hij voortdurend wijst.
Den wil des Heeren te doen, alzoo alles ter eere Gods
aan te wenden, en onze bezittingen te beschonwen als
geleende panden, dat zoekt de verstandige, de wijze,
die rijk is in God, en die hoop heeft op eeuwige schat-
ten. Deze alleen leeft gelukkig, reist blijmoedig, sterft
getroost.
Onze gelijkenis geeft u, kinderen! treffende lessen en
waarschuwingen. Wilt gy blij en vroolijk door dit aard-
sche leven, zoekt dan niet de vergankelijke dingen der
wereld, maar de onvergankelijke des hemels, dan zijt
gij r^k, schatrijk, eeuwig rijk!
e/ira,aö/y£ oo£ e/e écAa//en,
^le a-Ó a^^ ^^ t'eiyaan,
^een waar ^enoé ^eva//e9t,
ti<e^ iieré/a^n..
^'{coo^ zoeken, / eeatm^ ^oee/,
^r^i^ c/ooi' uio t/tcr^aar ^foee/,
S^are/écA^ezinc/Aeee/ i Aar^ nee^^.even,
Wijze: Ps. 42.
4. DE NIEUWSGIERIGE TOLLENAAR.
©trfcïjiïïcnöc fitlangnjric ontmoetingen öaö
be i^eiïantt toen al^ ïeeraar onber ïjet boïft
taa^ opgetreticn. M Cinö Ö^t jooöfcöe lanb