Boekgegevens
Titel: Raad van bestuur: een twintigtal voorbeelden uit de Heilige Schrift, ter navolging of waarschuwing aan de jeugd voorgesteld. Een leesboek voor school en huis
Deel: 3e stukje
Auteur: Velden, C. van der
Uitgave: Kampen: G. Ph. Zalsman, 1874
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8895
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202969
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Raad van bestuur: een twintigtal voorbeelden uit de Heilige Schrift, ter navolging of waarschuwing aan de jeugd voorgesteld. Een leesboek voor school en huis
Vorige scan Volgende scanScanned page
11
zijne hand is, en Hij zal zijnen dorschvloer doorzuiveren,
en zijne tarwe in zijne schuur samenbrengen, en zal het
kaf met onuitblusschdijk vuur verbranden, zoodat het met
u zal gaan, of in de eeuwige schuur, hf in het eeuwige
vuur. Zoo bestrafte, zoo waarschuwde Johannes ernstig
en getrouw, opdat zij het verderf mochten ontkomen, en
overtuigd worden van zonde en ongerechtigheid, en eindelijk
de verlossing zouden zoeken in Jezus, op wien hij later
wijst, als het Lam Gods, dat de zonde zou wegnemen.
Worden mij mijn zonde en schulden,
Die mijn hart met schrik vervulden,
Ernstig onder 't oog gebracht; ,
Geef me, o God! dan lust en kracht,
Om die boetestem te hooren;
Laat die taal mijn ziel doorboren ;
Vluchte ik, Heiland! aan uw voet,
Om vergiffnis in uw bloed.
Wijze: Ps. 8d.
3. DE RIJKE DWAAS.
Tijdens Jezus' omwandeling op aarde was Hij menig-
maal door duizenden omringd, die zijne woorden wilden
hooren. Hij sprak ook als niemand kon spreken: van
zijne heilige lippen stroomden lessen van levenswijsheid,
woorden des eeuwigen levens. Volgens de oude voorzeg-
gingen sprak Hg veel door gelijkenissen. Zijn woord was
immer op den rechten tijd en de rechte plaats gesproken.
De Hem omringende natuur, de tooneelen op zee, of