Boekgegevens
Titel: Raad van bestuur: een twintigtal voorbeelden uit de Heilige Schrift, ter navolging of waarschuwing aan de jeugd voorgesteld. Een leesboek voor school en huis
Deel: 3e stukje
Auteur: Velden, C. van der
Uitgave: Kampen: G. Ph. Zalsman, 1874
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8895
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202969
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Raad van bestuur: een twintigtal voorbeelden uit de Heilige Schrift, ter navolging of waarschuwing aan de jeugd voorgesteld. Een leesboek voor school en huis
Vorige scan Volgende scanScanned page
9
bode gegeven. Johannes, voor eene bijzondere betrekldng
geboren, en tot een bijzonder werh geroepen, zou naar het
woord des engels groot zijn voor den Heere; hij zou vóór
Christus heengaan in den geest en de Icracht van Elias,
dien gestrengen profeet van Jsraël, die ooh leefde in
een tijd van ongerechtigheid en afval. En deze groote zoon
van den priester Zacharias was inderdaad groot voor het
aangezicht des Heeren; en waardoor betoonde hij zijne
grootheid? Denhen wij aan zijne uiterst strenge levenswijze
als Nazireër oj afgezonderde, door ivdke hij Icrachtig ge-
tuigde tegen den geest zijns tijds, tegen de weelde en we-
reldsgezindheid zijns volks. Zijne Meeding ims van kemels-
haar, een haren opperkleed uit eene grove stof vervaardigd,
even als het gewaad van den profeet Elias, en door deze
uitwendige verschijning getuigde hij van zijne verloochening
van de toereld tegenover zijné tijdgenooten. Hij gebruikte
geen ptriesterlijk voedsel der heilige ojferande, maar sjirink-
hanen en wilden honig; ook tooide hij zich niet in sierlijke
priesterkleeding, maar droeg een eenvoudig haren kleed. Zoo
bewijst hij door zijne levenswijze zijne afzondering van de
wereld; zoo is hij waarlijk groot. Ook is hij dit niet min-
der door de werking des Heiligen Geestes in hem, ivaardoor
hij met heiligen ijver en ernst voor de zaak des Heelden
optreedt en arbeidt, en met moed evenzeer is bezield als
met ootmoed. Zijne geheel eenige betrekking tot den Mes-
sias, op wien hij gedurig wijst, en niet het minst zijne
strenge boetprediking, die rijk aan vruchten is onder Israel,
bevestigen het engelenwoord: ■»Deze zal groot zijn voor den
Heere." In den geest en de kracht van Elias gaat hij
voor den Christus henen, en vinden wij hem in de woestijn
van Judea, en aan de hoorden van den Jordaan, waar