Boekgegevens
Titel: Raad van bestuur: een twintigtal voorbeelden uit de Heilige Schrift, ter navolging of waarschuwing aan de jeugd voorgesteld. Een leesboek voor school en huis
Deel: 3e stukje
Auteur: Velden, C. van der
Uitgave: Kampen: G. Ph. Zalsman, 1874
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8895
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202969
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Raad van bestuur: een twintigtal voorbeelden uit de Heilige Schrift, ter navolging of waarschuwing aan de jeugd voorgesteld. Een leesboek voor school en huis
Vorige scan Volgende scanScanned page
</ooe/ en, Ae^ tiemt/an..
^^ fm^ne/e feèr.-
^^^eeé oo/£ S£ev6ti,
^ihz^n. ^oe/ aan my^.^even.
Wi/ze: Lofzang van Simeon.
2. DE KRACHTIGE BOETPREDIKER.
ICort vóór de openbare optreding van Jezus onder het
volk, is Hij reeds ingeleid door zijn voorlooper oj heraut,
die door God voor dit groote en heerlijke werk was bestemd.
Deze heraut of gezant is Johannes de Dooper, de laatste
profeet des Ouden, de eerste des Nieuwen Testaments.
Reeds 400 jaren vóór zijne geboorte had Maleachi van
hem voorspéld, als wegbereider des Heüands. Uit een pries-
terlijk. geslacht gesproten, was hij priester geboren. Zijn
vader was Zacharias, en zijne moeder Elizabeth, die bei-
den God vreesden, in het midden van een zondig volk Hem
getrouw dimden, en rechtvaardig voor zijn aangezicht
leefden. De geboorte-aankondiging had op eene buitenge-
wone wijze plaats door den engel Gabriel; zelfs zijn naam,
die ontferming Gods heteekent, werd hem door dien hemel-