Boekgegevens
Titel: Meetkundige vraagstukken voor uitgebreid lager en middelbaar onderwijs
Auteur: Versluys, J.
Uitgave: Amsterdam: W. Versluys, 1880
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8937
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202958
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meetkundige vraagstukken voor uitgebreid lager en middelbaar onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
Nieuwe Uitgaven van W. VERSLUYS, te Groningen.
TIJDSCHRIFT
voor
Vormleer, Rekenkunde
en
DE BEGINSELEN DER WISKUNDE,
onder redactie van
J. VKRSliUYS.
Tweede Jaargaug.
Dit Tijdschrift verschijnt om de twee maanden in afleveringen
van twee h, drie vel druks. Het omvat de wiskunde, zooals
die gevraagd wordt op de aktenexamens voor lager onderwijs ,
benevens de vormleer. — Het doel, met deze uitgave be-
oogd , is oefening voor hen, die zich voorbereiden tot een examen,
en herhaling voor hen, die zulk een examen achter den rug
hebben. — De prijs is 2 gulden per jaargang.
Inteekenaren worden verzocht hun naam en adres op te geven
aan den uitgever W. Versluys.
Zij kunnen dit Tijdschrift naar verkiezing ontvangen door
tusschenkomst van hun boekhandelaar of rechtstreeks over de
post. In het laatste geval wordt bij het einde van 'tjaar over
het bedrag beschikt.
Yan den eersten jaargang zijn zoolang de voorraad strekt nog
te bekomen, de Ie, 46, 5e en 6e aflevering, tegen 30 cents
per aflevering.