Boekgegevens
Titel: Meetkundige vraagstukken voor uitgebreid lager en middelbaar onderwijs
Auteur: Versluys, J.
Uitgave: Amsterdam: W. Versluys, 1880
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8937
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202958
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meetkundige vraagstukken voor uitgebreid lager en middelbaar onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
47
8. Een rechthoek te beschrijven, waarvan men den omtrek
kent en die even groot is als een gegeven driehoek.
9. Verdeel een gegeven cirkel door een concentrischen cirkel
in twee deelen, die zich verhouden als 3 tot 4.
10. Een vierhoek te construeeren, gelijkvormig met een gegeven
onregelmatigon vierhoek, en waarvan het oppervlak zich
tot dat van den gegeven vierhoek moet verhouden als 9
tot 5.
Gemeenschappelijke raaklijnen aan twee cirkels.
1. Van twee cirkelomtrekken, die slechts één gemeenschap-
pelijke raaklijn kunnen hebben, is de afstand der middel-
punten 5, terwijl de straal van den grootsten cirkel 9 is;
bereken den straal van den kleinsten cirkel.
2. De gemeenschappelijke uitwendige raaklijn van twee cirkels
is, gemeten van het eene raakpunt tot het andere, 25
centimeters. Als de stralen der twee cirkels O en 13 zijn,
bereken dan in twee decimalen den afstand van hun
middelpunten.
3. Bewijs, dat de lengte der uitwendige gemeenschappelijke
raaklijn van twee cirkels niet verandert, als men de stralen
der twee cirkels met een zelfde lijn vermeerdert
4. Trek twee cirkels, waarvan de stralen 3 en 4 centimeter
zijn en de afstand der middelpunten 8 centimeter is.
Beschrijf vervolgens een rechte lijn, waarvan door elk der
cirkels koorden van 2 centimeter worden afgesneden.
5. Bereken ook in twee decimalen nauwkeurig den afstand
der verst van elkaar verwijderde uiteinden dier koorden.
6. Bewijs, dat twee cirkels even groot zijn, als een uitwendige
gemeenschappelijke raaklijn gelijk is aan den afstand der
middelpunten.