Boekgegevens
Titel: Meetkundige vraagstukken voor uitgebreid lager en middelbaar onderwijs
Auteur: Versluys, J.
Uitgave: Amsterdam: W. Versluys, 1880
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8937
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202958
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meetkundige vraagstukken voor uitgebreid lager en middelbaar onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
40
, 30. Op de zijden van een rechthoek als grondlijnen zijn vier
. gelijkzijdige driehoeken beschreven, die alle buiten den
rechthoek liggen. Vereenigt men de toppunten van elke
twee opeenvolgende gelijkzijdige driehoeken door rechte
lijnen, dan onstaan vier congruente driehoeken. Bewijs dit.
31. Verdeel een ruit in drie gelijke deelen door twee rechte
lijnen uit het midden der grondlijn getrokken.
32. Van welken hoek is het supplement 25 graden grooter dan
I - dat van zijn complement?
33. Het kwadraat der zijde van een regelmatigen vijfhoek is
gelijk aan de som der kwadraten van de zijden van den
regelmatigen zeshoek en tienhoek in denzelfden cirkel be-
schreven. Bewijs dat.
34. Van een gelijkzijdigen driehoek en een regelmatigen vijf-
hoek zijn de omtrekken gelijk; wellte is de verhouding van
de stralen hunner omgeschreven cirkels?
35. Van een regelmatigen tienhoek is de zijde 5 dM. Bereken
in mM nauwkeurig zijn straal en zijn apothema.
36. Twee verschillende regelmatige veelhoeken hebben gelijke
ï y zijden. De omtrek van den eenen veelhoek is 105 milli-
meter en de omtrek van den anderen 91 millimeter. Hoe-
veel zijden heeft elke veelhoek ?