Boekgegevens
Titel: Meetkundige vraagstukken voor uitgebreid lager en middelbaar onderwijs
Auteur: Versluys, J.
Uitgave: Amsterdam: W. Versluys, 1880
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8937
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202958
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meetkundige vraagstukken voor uitgebreid lager en middelbaar onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
31
Regelmatige vierhoeken, achthoeken, enz.
1. Bereken in drie decimalen de zijde van een ingeschreven
vierkant, als de zijde van het om denzelfden cirkel beschre-
ven vierkant 9 is.
2. Bepaal den omtrek van een regelmatigen ingeschreven acht-
hoek, als de middellijn 1 is.
3. Bereken in twee decimalen den straal van een cirkel, als
de zijde van den omgeschreven regelmatigen achthoek 5 is.
4. Bepaal in vierkante centimeters nauwkeurig het oppervlak
van een regelmatigen achthoek, als zijn omtrek 2 decime-
ters is.
5. Van een regelmatigen zestienhoek is de zijde a; bereken
den straal van den ingeschreven cirkel.
6. Beschrijf een regelmatigen achthoek om een cirkel, waarvan
de straal centimeter is.
7. Bepaal de zijde van een regelmatigen achthoek, als zijn
oppervlak 1 is.
8. Bewijs dat elke rechte lijn, die haar uiteinden in den om-
trek van een regelmatigen achthoek heeft en het middelpunt
van zijn ingeschreven cirkel bevat, door dit middelpunt in
twee gelijke deelen wordt verdeeld.
9. Om een rechthoekigen driehoek is een cirkel beschreven;
een der rechthoekszijden is gelijk aan de zijde van den re-
matigen achthoek, die om dien cirkel kan beschreven wor-
den. Bereken het oppervlak van dezen driehoek, zoo de
hypotenusa gelijk o gegeven is.
Regelmatige driehoeken, zeshoeken, enz.
1. Bepaal in twee decimalen nauwkeurig de zijde van een
regelmatigen zeshoek, als de straal van den ingeschreven
cirkel 3 is.
2. Bereken in vierkante centimeters nauwkeurig het oppervlak