Boekgegevens
Titel: Meetkundige vraagstukken voor uitgebreid lager en middelbaar onderwijs
Auteur: Versluys, J.
Uitgave: Amsterdam: W. Versluys, 1880
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8937
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202958
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meetkundige vraagstukken voor uitgebreid lager en middelbaar onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page

- 30
I tusschen die zijden zijn eikaars supplementen. Bewijs, dat
de stralen van de omgeschreven cirkels dier driehoeken
evenredig zijn met de ongehjke zijden.
' 13. Bewijs, dat bij een stomphoekigen driehoek het middel-
punt van den omgeschreven cirkel buiten den driehoek
moet vallen.
14. Construeer een driehoek, als de 3 stukken gegeven zijn,
waarin de lijn, welke den tophoek halveert, wordt verdeeld
door den ingeschreven cirkel.
Regelmatige veelhoeken.
1. Als een straal van een regelmatigen veelhoek r is en een
zijde a, hoe groot is dan zijn apothema?
2. Hoeveel graden bevatten de hoeken van een middelpunts-
driehoek van een regelmatigen tienhoek?
3. Hoeveel graden en minuten bevat elke hoek van een regel-
matigen achthoek?
4. Van welke regelmatige veelhoeken bevat elke hoek 120 graden?
5. Van een cirkel is de middellijn 12 en een koorde 7. Be-
reken de koorde welke in dien zelfden cirkel do helft onder-
spant van den kleinsten boog, die door de eerste koorde
wordt onderspannen ?
6. In een cirkel heeft men 2 koorden, waarvan de eerste lang
is 3 centimeter en de tweede 5 centimeter. Als nu de kleinste
boog, die door 5e grootste koorde wordt onderspannen, gelijk
is aan tweemaal den boog, die door de andere koorde wordt
onderspannen, hoe groot is dan de straal van den cirkel?
7. Van een cirkel is de straal 5 en een koorde 2. Bereken
de koorde, welke een boog onderspant, die tweemaal zoo
groot is, als de kleinste boog, die door de eerste koorde
wordt onderspannen.