Boekgegevens
Titel: Meetkundige vraagstukken voor uitgebreid lager en middelbaar onderwijs
Auteur: Versluys, J.
Uitgave: Amsterdam: W. Versluys, 1880
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8937
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202958
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meetkundige vraagstukken voor uitgebreid lager en middelbaar onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
30
s 28

; 5. Een hoek, waarvan het hoekpunt binnen een cirkel ligt,
i bevat 38 graden en 52 minuten. Als de cirkelboog, die
binnen den hoek ligt, 40 graden en 18 minuten bevat,
hoe groot is dan de boog welke binnen den overstaanden
van dien hoek ligt?
6. Een omtrekshoek en een middelpuntshoek van een cirkel
staan op een zelfden boog. Als de middelpuntshoek 89 "
graden, 21 minuten en 15 seconden bevat, hoe groot is dan
- de omtrekshoek?
fi-' 7. Twee raaklijnen aan een cirkel snijden elkaar onder een
hoek van 43 graden, waarbinnen de cirkel ligt. Bereken
de bogen, waarin de cirkelomtrek wordt verdeeld door de
raakpunten.
b. Betrekkingen tusschen lijnen.
1. De koorde van een cirkel verhoudt zich tot haar afstand
van het middelpunt als 8 tot 3. Hoe lang is die koorde,
als de middellijn van den cirkel 21 centimeter is?
2. Hoe ver is bij een cirkel, wiens straal 5 is, een koorde,
welke een boog van 60 graden onderspant, verwijderd van
het middelpunt ?
3. Op een middellijn van een cirkel is een loodlijn opgericht,
die gemeten tot aan den omtrek, 12 centimeter bevat. Als
het eene der stukken, waarin de middellijn wordt verdeeld
door het voetpunt der loodlijn, 18 centimeter is, hoe groot
is dan het andere stuk ?
4. Als ^ en gegeven rechte lijnen zijn, vraagt men een lijn
te construeeren, wier lengte wordt voorgesteld door V 2pq.
5. Een koorde van een cirkel wordt door een andere koorde ,
wier lengte 14 is, verdeeld in twee stukken, lang 10 en
4'/2- Hoe groot zijn de stukken van de andere koorde?
6. Construeer een vierkant, dat zoo groot is als een gegeven
parrallelogram.
7. In een gegeven cirkel een koorde te trekken, die van het