Boekgegevens
Titel: Meetkundige vraagstukken voor uitgebreid lager en middelbaar onderwijs
Auteur: Versluys, J.
Uitgave: Amsterdam: W. Versluys, 1880
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8937
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202958
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meetkundige vraagstukken voor uitgebreid lager en middelbaar onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
die
If
I;


26
zijden 125 meters lang zijn, hoe groot is dan de afstand
van die zijden ?
14. Bepaal het verschil van twee trapeziums, die de hoogte
gelijk hebben.
Oppervlak van driehoeken en veelhoeken.
1. Verdeel een driehoek in twee even groote deelen door een
rechte lijn uit een van de hoekpunten.
2. Bewijs, dat een parallelogram door zijn hoeklijnen in vier
even groote deelen wordt verdeeld.
3. Van een driehoek wordt een andere afgesneden door een
rechte lijn, die twee zijden middendoor deelt. Bepaal de
verhouding der oppervlakken van de twee driehoeken.
4. Van een rechthoekigen driehoek is de schuine zijde 20 en
de eene rechthoekszijde 12 ; bereken zijn oppervlak.
5. Bewijs, dat twee driehoeken even groot zijn, als zij twee
zijden gelijk hebben , terwijl de ingesloten hoeken elkaar's
supplement zijn.
i] 6. Construeer een parallelogram , dat gelijk oppervlak heeft
Ji met een willekeurigen vierhoek.
f 7. Wat weet gij van de oppervlakken van 2 vierhoeken, wier
,, diagonalen 2 aan 2 gelijk zijn en elkaar onder gelijke
I hoeken snijden ?
|! 8. Bereken het oppervlak van een driehoek, wiens zijden 14,
17 en 21 dM zijn, in millimeters nauwkeurig.
9. Bereken in 3 decimalen nauwkeurig het oppervlak van een
gelijkzijdigen driehoek , wiens zijdon 8 zijn.
10. Bereken in 4 decimalen nauwkeurig de zijde van een ge-
lijkzijdigen driehoek, wiens oppervlak 9 is.
11. Van een driehoek zijn de zijden 19, 16 en 23. Bereken
in 2 decimalen nauwkeurig de zijden van een gelijkvormi-
gen driehoek , wiens oppervlak 5 maal zoo groor is.
12. Verander een trapezium in een driehoek met gelijke hoogte
en gelijk oppervlak.