Boekgegevens
Titel: Meetkundige vraagstukken voor uitgebreid lager en middelbaar onderwijs
Auteur: Versluys, J.
Uitgave: Amsterdam: W. Versluys, 1880
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8937
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202958
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meetkundige vraagstukken voor uitgebreid lager en middelbaar onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
11
9. Als de tophoek van een gelijkbeenigen driehoek t graden
bevat, hoe groot zijn dan de hoeken aan de grondlijn?
10. Als de tophoeken van twee gelijkbeenige driehoeken
elkaar's supplement zijn, wat weet gij dan van de hoeken
aan de grondlijn?
11. Bewijs, dat een gelijkbeenige driehoek rechthoekig is,
als de hoogte gelijk is aan de helft der grondlijn.
12. Bewijs, dat een gelijkbeenige driehoek stomphoekig is, als
de hoogte kleiner is dari do helft der grondlijn.
Het samenvallen van twee driehoeken.
1. Bewijs, dat twee rechthoekige driehoeken congruent zijn,
als zij een rechthoekszijde met don aanliggenden scherpen
hoek gelijk hebben.
2. Bewijs, dat twee gelijkbeenige driehoeken congruent zijn,
als zij do grondlijn en den tophoek gelijk hebben.
3. Twee rechthoekige driehoeken zijn congruent, als zij een
rechthoekszijde met den overstaanden hoek gelijk hebben.
Bewijs dit.
4. Een gelijkzijdige driehoek wordt in 4 andere driehoeken
verdeeld door de rechte lijnen, die do middens van zijn
zijden vereonigen. Bewijs, dat de vier driehoeken con-
gruent zijn.
5. Bewijs, dat tweo gelijkbeenige rechthoekige driehoeken
congruent zijn, als zij do schuine zijde gelijk hebben.
6. De rechte lijn, die den tophoek van een gelijkbeenigen
driehoek middendoor deelt, staat rechthoekig op do grond-
lijn van dien driehoek. Bewijs dat.
7. Wat hebben de twee driehoeken gelijk, die ontstaan, als
men het toppunt van een gelijkbeenigen driehoek verbindt
met een willekeurig punt der grondlijn? |