Boekgegevens
Titel: Meetkundige vraagstukken voor uitgebreid lager en middelbaar onderwijs
Auteur: Versluys, J.
Uitgave: Amsterdam: W. Versluys, 1880
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8937
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202958
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meetkundige vraagstukken voor uitgebreid lager en middelbaar onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
De overstaanden van twee overeenkomstige hoeken zijn
twee .........
De overeenkomstigen van twee verwisselende binnenhoe-
ken zijn twee.....
0. Als de lijn a rechthoekig staat op de lijn h en de lijn 6
rechthoekig op de lijn c, wat weet gij dan van de lijnen
a en c?
7. Bewijs, dat de rechte lijnen, die twee gelijke overeen-
komstige hoeken middendoor deelen , evenwijdig loopen.
8. Als de lijnen a en 6 elkaar snijden, de lijn c evenwijdig
is met a , en de lijn d evenwijdig is met h; wat weet gij
dan van de lijnen c &a. dl
9. Als bij de snijding van twee evenwijdige lijnen door een
derde rechte lijn de som van twee verwisselende buitenhoe-
ken 221 graden, 19 min. en 38 sec. bevat, hoe groot
zijn dan do kleinste binnenhoeken ieder?
Iloekon Tan een drielioek.
1. Van een driehoek is de eene hoek zoo groot als de andere
twee samen ; hoeveel graden bevat die eene hoek ?
2. De hoeken van een driehoek verhouden zich als 3, 5 en 7.
Iloe groot is elk van die hoeken ?
3. De zijden van een driehoek vormen drie inspringende hoe-
ken ; hoe groot zijn die drie hoeken samen ?
4. Twee hoeken van een driehoek zijn 49° 45' en 21° 36';
hoe groot is de derde hoek?
5. Van een driehoek verhouden de hoeken zich als 3, 5 en
G ; hoeveel graden, minuten en seconden bevat elk van
die hoeken?
C Twee buitenhoeken van een driehoek zijn 130 en 140 gra-
den. Iloe groot is de derde buitenhoek ?
7. In driehoek ABC verhoudt hoek A zich tot hoek B als 2
tot 3 en hoek B tot hoek C als 4 tot 7. Hoeveel graden,
minuten en seconden bevat elk van die hoeken?