Boekgegevens
Titel: Premier vocabulaire, hollandais et français, pour l'enfance. Suivi d'une journée de trois enfants, ou Petites conversations à la portée de la première enfance = Fransch en Nederduitsch woordenboekje, voor eerstbeginnenden; gevolgd door een dagverhaal van drie kinderen, of gesprekken, geschikt naar de vatbaarheid van zeer jonge kinderen
Auteur: Meerten, A.B. van
Uitgave: Utrecht: L.E. Bosch en zoon, 1868
12me éd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7884
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202947
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Frans, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Premier vocabulaire, hollandais et français, pour l'enfance. Suivi d'une journée de trois enfants, ou Petites conversations à la portée de la première enfance = Fransch en Nederduitsch woordenboekje, voor eerstbeginnenden; gevolgd door een dagverhaal van drie kinderen, of gesprekken, geschikt naar de vatbaarheid van zeer jonge kinderen
Vorige scanScanned page
MU
Boekhaudei vaü L. Ë. hmk eo Zoon te Utreciit.
OtgaTcn voor schoolgebruik.
Creruzct» ï>ictioDnaire Français-Hollandais et Hollac-
dais-Français, 2 torn. .32mo, relié. 1220 pag. . / 3,§0
J>ezelftle, gebonden in half maro^ko lederen band - 3,80
Ï^usan, Neö.-Hoogd* en Hocgd.-Nedoi'l. Zakwoor-
denboek in twee kapitale deelen, gelieoi ingerigt voor
een volledig onderwijs in de Hoogd. taal; het eenige
. woordenboek, dat met dc Koogduitacbe Isttar gezet is-
Twee doelen, in sterke Hnnen banden , , , . f 5,~
A. S, van Meerten, geb^ ^cliilperoort, pre-
mier Vocabulaïre Hollandais-Français, pour l'enfance.
Ile Edition ............./ 0,30
Hier^-an îs ook een 12. druk voorbanden, waarin d«
spelling van de H.K. to Winkel cu de Viics gevolgd ïs.
—--------Saite
dn premier VocabrIaire,IïoUaudais-Françai8, etc. J 0,35
Ook van deze is ceae uitgave met de nieuwe spelling
voorhanden.
-:-------- First
ï)utch and Euglish Vouabulary for young boginn. f 0,30
ï*« W, O. Slréckc) Handboek der algemeeno natuur-
kundige a^rdryksktindé. (&fet TCle platen en 5 kaar-
ten) - . . • . ^ . . . ; z. » . . . ^ . / 3,10
-^—---Bej^insebn der aïgemeene natuur-
kundig© aardrijkskuüde. (Met 4 kaarten) , ^ . 0,75
Anrï* Clavareau, l'Hivernage des Hollandais a la
nouvelle Zemble, o Tusage de rinstrnctiöa do la Jeu-
nesse. . 7,. . • . . , . , • • • • ■ • /
It. Abbrln^, Tijdrekenkündigtï tafel voor de Ge-
schiedenis des Vaderlands, ten dienste der scholen f 0,20
D. II. Wilschut 9 Kort begrip van het Christelijk
Geloof . i . . , - , . .. • . . . . . / 0,15
--—— Onderwijzing in ket Chiistelijk Ge-
loof naar do leer des Bijbels . . . . . , ƒ 0,35
--- Vragen der Bijbelsch© Gesi
d^nï8. i ... ƒ
P. €r, V. Datu^ Woordenlijst van in da heden
8ch3 Muziek gebezigde uitdrukkingen, tweede, ver
derde en verbeterde druk. ......../