Boekgegevens
Titel: Premier vocabulaire, hollandais et français, pour l'enfance. Suivi d'une journée de trois enfants, ou Petites conversations à la portée de la première enfance = Fransch en Nederduitsch woordenboekje, voor eerstbeginnenden; gevolgd door een dagverhaal van drie kinderen, of gesprekken, geschikt naar de vatbaarheid van zeer jonge kinderen
Auteur: Meerten, A.B. van
Uitgave: Utrecht: L.E. Bosch en zoon, 1868
12me éd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7884
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202947
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Frans, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Premier vocabulaire, hollandais et français, pour l'enfance. Suivi d'une journée de trois enfants, ou Petites conversations à la portée de la première enfance = Fransch en Nederduitsch woordenboekje, voor eerstbeginnenden; gevolgd door een dagverhaal van drie kinderen, of gesprekken, geschikt naar de vatbaarheid van zeer jonge kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
62
vee in onze lileine weide le bétail dans notre petite
bezoeken. prairie.
F. 0, hoe galoppeert dit F. Oh! que ce beau cheval
fraaie paard. Ik wenschte galoppe! Je voudrais en
er zoo een te hebben, om avoir unpareilpour monture.
te belijden.
C. Ik zou liever eene koe C. Moi, j'aimerais mieux
willen hebben. une vache.
. De M. Waarom dat, kleine? La M. Pourquoi donc, ma
petite ?
C. Omdat zij melk zou ge- C. Parce quelle me donnerait
ven. du lait.
De M. En wat zoudt gij La M. Et que ferais-tu de
ï met al die melk doen ? tout ce lait?
C. Wel, ik zoude er boter C. Mais, j'en ferais faire
en kaas van laten maken. du beurre et du fromage.
De M. Frederik, weet ^gij La M. Frédéric! sais-tu ce
5 wel wat men met de huid qu'on fait de la peau des
' der koeien doet? vaches?
F. Men maakt er leder van. F. On en fait du cuir, et
en het haar gebruikt men l'on se sert du poil pour
tot vulsel in matrassen of rembourrer des matelas ou
stoelkussens. des coussins de chaise.
De M. En van de hoornen 1 j La M. On se sert de la corne
maakt men doosjes, kam- pour faire des boîtes, des
men, kokertjes, enz. peignes, des étuis, etc.
L. Moeder, wat doet die man L. Maman, que fait cet
1 daar? homme-là ?
i De M. Hij scheert schapen. La M. Il tond des brebis.
1