Boekgegevens
Titel: Premier vocabulaire, hollandais et français, pour l'enfance. Suivi d'une journée de trois enfants, ou Petites conversations à la portée de la première enfance = Fransch en Nederduitsch woordenboekje, voor eerstbeginnenden; gevolgd door een dagverhaal van drie kinderen, of gesprekken, geschikt naar de vatbaarheid van zeer jonge kinderen
Auteur: Meerten, A.B. van
Uitgave: Utrecht: L.E. Bosch en zoon, 1868
12me éd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7884
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202947
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Frans, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Premier vocabulaire, hollandais et français, pour l'enfance. Suivi d'une journée de trois enfants, ou Petites conversations à la portée de la première enfance = Fransch en Nederduitsch woordenboekje, voor eerstbeginnenden; gevolgd door een dagverhaal van drie kinderen, of gesprekken, geschikt naar de vatbaarheid van zeer jonge kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
iv vookbebichi.
dat al spelende geleerd wordt, en, wèl ingericht, het lieve
kind een der aangenaamste schooluren doet slijten.
Bij het gebruik der Vocabulaire worden de leerlingen onzer
klasse in vier afdeelingen verdeeld.
Wij vangen aan met de kleinste, vier- of vijfjarige kin-
dertjes , die nog niet kunnen lezen, en bij wie men alles iu
den vorm van een vertelsel giet, om de aandacht te boeien.
Wij ■ beginnen met het eerste gesprekje en verhalen hun
(natuurlijk in het Hollandsch) wie de sprekers zijn. Eene
kindermeid hebben ze allen; en treft het eens, dat deze
Mietje heet, dat geeft stof tot veel gejuich. Het tooneel
zelf is dan ook niet vreemd: eene kinderkamer, en drie
kinderlijk sprekende en handelende kinderen. Zij herkennen
in een derzelve licht zich zeiven of een hunner broertjes of
zusjes.
Zoo is Frederik een leerzaam voorbeeld, voor kinderen,
om zich zeiven te leeren helpen. In het slaperige meisje zal
de een haar beeld zien, de anderen zullen haar uitlachen.
In het beweeglijke kind, vinden zij zich zeiven terug en de
raad van Mietje wordt gevolgd. Zoo vertelt men met gemak
een half uur voort, en plaatst menig leerzaam woordje daar-
tusschen. Nu zegt men, eens te willen zien, of zij dit ook
in het Pransch zouden verstaan; dit komt hun onmogelijk
voor, maar zie! tegen hunne verwachting gaat dit vrij wel.
Men leest namelijk volzin voor volzin hun langzaam voor.
De namen, en het daarbij gebezigd gebarenspel, gevoegd bij
den indruk, welken de inhoud op hen gemaakt heeft, her-
inneren hun vrij wel de namen handdoek, korset, kousenen
schoene . Hetgeen de een niet weet, weet de ander, en